Kontakt

Postadress:

Box 3
565 21 Mullsjö
Telefon: +46 (0)392-374 00 (växel)

Besöksadress:

Björksätersvägen 4-8
Fax: 0392-374 04

info.mullsjo@folkbildning.net
Plusgiro: 34 08 93-7
Bankgiro: 407-3326

Personal

Skolexpedition

Tell-Inge Leandersson

Rektor
Telefon: 0392-374 17, 073-374 17 10
tell-inge@folkbildning.net

Sven-Olof Dahlin

Ekonomichef
Telefon: 0392-374 13
sven-olof.dahlin.mullsjo@folkbildning.net

Hans Noreliusson

Kurs och konferens, bitr Rektor
Telefon: 0392-374 19
hans.noreliusson.mullsjo@folkbildning.net

Annelie Lundstedt

Assistent
Telefon: 0392-374 16
annelie.lundstedt.mullsjo@folkbildning.net

Pia Bernhardsson

Ekonomibiträde, Receptionist
Telefon: 0392-374 12
pia.bernhardsson.mullsjo@folkbildning.net

Kurs och konferens

Hans Noreliusson

Kurs och konferens, bitr Rektor
Telefon: 0392-374 19
hans.noreliusson.mullsjo@folkbildning.net

Anna Sandin

Kurs och konferens, Webbansvarig
Telefon: 0392-374 18
anna.sandin.mullsjo@folkbildning.net

Linjeföreståndare

Jeanette Axenfjord

Konst & formlinjen
Telefon: 0392-374 28
jeanette.axenfjord.mullsjo@folkbildning.net

Jacob Carlzon

Bibellinjen Utblick
Telefon: 073-600 45 33
jacob.carlzon.mullsjo@folkbildning.net

Mats Eriksson

Allmän linje, IT
Telefon: 0392-374 11
mats.eriksson@folkbildning.net

Gerd Winberg

Volontärlinjen Global
Telefon: 0392-374 36
gerd.winberg.mullsjo@folkbildning.net

Lärare

Ida-Maria Brengesjö (mammaledig)

Lärare
Telefon: 0392-374 00
ida-maria.brengesjo.mullsjo@folkbildning.net

Åsa Holmqvist

Lärare, SYV
Telefon: 0392-374 15
asa.holmqvist.mullsjo@folkbildning.net

Peter Johansson

Lärare och teckenspråkstolk
Telefon: 0392-374 00
peter.johansson.mullsjo@folkbildning.net

Kerstin Boo Lindell

Lärare
Telefon: 0392-374 00
kerstin.boo.lindell.mullsjo@folkbildning.net

Jeanette Axenfjord

Konst & formlinjen
Telefon: 0392-374 28
jeanette.axenfjord.mullsjo@folkbildning.net

Jacob Carlzon

Bibellinjen Utblick
Telefon: 073-600 45 33
jacob.carlzon.mullsjo@folkbildning.net

Mats Eriksson

Allmän linje, IT
Telefon: 0392-374 11
mats.eriksson@folkbildning.net

Pär Gunnarsson

Lärare
Telefon: 0392-374 30
par.gunnarsson.mullsjo@folkbildning.net

Örjan Henriksson

Fotolärare
Telefon: 0392-374 31
orjan.henriksson.mullsjo@folkbildning.net

Hans Hägglund

Lärare
Telefon: 0392-37400
hans.hagglund.mullsjo@folkbildning.net

Ellinor Johansson

Keramiklärare
Telefon: 0392-374 00
ellinor.johansson.mullsjo@folkbildning.net

Elisabeth Johansson Jonsson

Textillärare
Telefon: 0392-374 00
elisabeth.jjonsson.mullsjo@folkbildning.net

Matthias Mogensen

Bildlärare
Telefon: 0392-374 23
matthias.mogensen.mullsjo@folkbildning.net

Anna Neudorf

Lärare silversmide
Telefon: 0392-374 00
anna.neudorf.mullsjo@folkbildning.net

Ulf Petersson

Lärare
Telefon: 0392-374 14
ulf.petersson@folkbildning.net

Jaana Plate

Fotolärare
Telefon: 392-374 26
jaana.plate.mullsjo@folkbildning.net

Jenny Söderlund

Bildlärare
Telefon: 0392-374 00
jenny.soderlund.mullsjo@folkbildning.net

Tolkar

Peter Johansson

Lärare och teckenspråkstolk
Telefon: 0392-374 00
peter.johansson.mullsjo@folkbildning.net

Stefan Coster

Teckenspråkstolk
Telefon: 0392-374 00
stefan.coster.mullsjo@folkbildning.net

Diana Samuelsson

Teckenspråkstolk
Telefon: 0392-374 00
diana.samuelsson.mullsjo@folkbildning.net

Kök

Alexandra Alpteg (mammaledig)

Ekonomibiträde
Telefon: 0392-374 12
alexandra.alpteg.mullsjo@folkbildning.net

Inga-Ruth Bromander

Kokerska
Telefon: 0392-374 12
inga-ruth.bromander.mullsjo@folkbildning.net

Johan Hultin

Kökschef och kock
Telefon: 0392-374 12
johan.hultin.mullsjo@folkbildning.net

Inga-Lill Melin

Intendent och internatföreståndare
Telefon: 0392-374 12
inga-lill.melin.mullsjo@folkbildning.net

Pia Bernhardsson

Ekonomibiträde, Receptionist
Telefon: 0392-374 12
pia.bernhardsson.mullsjo@folkbildning.net

Charlotte Persson

Ekonomibiträde
Telefon: 0392-374 12
charlotte.persson.mullsjo@folkbildning.net

Pernilla Tengwall

Ekonomibiträde
Telefon: 0392-374 12
pernilla.tengwall.mullsjo@folkbildning.net

Johanna Wremer

Kokerska
Telefon: 0392-374 12
johanna.wremer.mullsjo@folkbildning.net

Bibliotek och material

Anneli Johansson

Materialansvarig för textilen, Samtalsstöd
Telefon: 0392-374 00
anneli.johansson.mullsjo@folkbildning.net

Iraj Raufi

Bibliotikarie
Telefon: 0392-374 34
iraj.raufi.mullsjo@folkbildning.net

Vaktmästare – Jourhavande vaktmästare tel 0730-55 55 94

Mats Norgren

Vaktmästare
Telefon: 0392-374 00
mats.norgren.mullsjo@folkbildning.net

Kjell Hultqvist

Vaktmästare
Telefon: 0392-374 00
kjell.hultqvist.mullsjo@folkbildning.net

Owe Andersson

Vaktmästare
Telefon: 0392-374 00
ove.andersson.mullsjo@folkbildning.net

Tekniker

Tommy Johansson

Tekniker, IT
Telefon: 0392-374 35
tommy.johansson.mullsjo@folkbildning.net

Lokalvård

Frida Lindstedt

Elevassistent, Lokalvårdare
Telefon: 0392-374 00
frida.lindstedt.mullsjo@folkbildning.net

Kristina Tranell

Lokalvårdare
Telefon: 0392-374 00
kristina.tranell.mullsjo@folkbildning.net

Elevvård

Åsa Holmqvist

Lärare, SYV
Telefon: 0392-374 15
asa.holmqvist.mullsjo@folkbildning.net

Anneli Johansson

Materialansvarig för textilen, Samtalsstöd
Telefon: 0392-374 00
anneli.johansson.mullsjo@folkbildning.net

Berith Ekström

Elevassistent och ekonomibiträde
Telefon: 0392-374 00
berith.ekstrom.mullsjo@folkbildning.net

Frida Lindstedt

Elevassistent, Lokalvårdare
Telefon: 0392-374 00
frida.lindstedt.mullsjo@folkbildning.net

Dani Cuenda

Volontär
Telefon: 0392-374 00
info.mullsjo@folkbildning.net

Kristof Fischer

Volontär
Telefon: 0392-374 00
info.mullsjo@folkbildning.net