Volontärlinjen Global

Volontärlinjen Global - ett oförglömligt år! Under höstterminen håller PeaceWorks en 2-dagarskurs med fokus på projekt och engagemang Det blir mycket samtal och diskussioner... ...och funderingar kring vad man själv står i de stora globala frågorna Fairtradefika bakas, där alla ingredienser är fairtrademärkta produkter Praktikplatser ordnas via Svenska Alliansmissionen samt Peace Works Sydafrika Swaziland Kenya
This is an example of a HTML caption with a link.

Spännande. Utvecklande. Inspirerande. Roligt. Volontärlinjen Global –  ett år du kommer att minnas länge!

Är du intresserad av internationella frågor?

Vill du fördjupa dig och verkligen prova på? Volontärlinjen Global ger dig möjligheten!
Välj Global, möt andra som delar ditt internationella intresse. Prova att vara volontär i tre månader. Fundera över internationella och rättvisefrågor samtidigt som du får vara kreativ i ditt engagemang. Ett år då du lär många saker om dig själv och om världen!

Vad är Volontärlinjen Global

En ettårig folkhögskolekurs tillsammans med Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU), Svenska Alliansmissionen (SAM) samt fredsorganisationen PeaceWorks.

En kurs där du väljer mellan 2 olika profiler:

  • Praktik inom SAM:s missionsprojekt, profilen har kristen inriktning (SAU/SAM)
  • Praktik inom PeaceWorks projekt, profilen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Kursen är på heltid med tre månaders utlandspraktik under vårterminen.

Under höstterminen tar vi upp en mängd intressanta ämnen samt ger möjlighet till engagemang inom olika projekt, allt i från mindre aktiviteter till projekt över en längre tid. Kanske anordna en utställning eller ett arrangemang etc.

Under praktikperioden har du ett studieuppdrag med dig som du planerar tillsammans med din handledare före utresan och som följs upp regelbundet under praktikperioden. Ämnet bestäms individuellt och kan vara litteraturstudier, fältstudier eller intervju uppgifter etc. Tillbaka på skolan får du bearbeta och presentera ditt arbete.

CSN-berättigat. Praktiken bekostas av den studerande, möjlighet finns att ta ett merkostnadslån för resan. Du måste fylla minst 20 år under höstterminen 2014 för att vara berättigad till studiemedel i form av bidrag och lån. Är du under 20 år får du studiemedel samt inackorderingstillägg.

Vad vill Volontärlinjen Global? Mål med kursen

  • Skapa möjlighet till fördjupning och engagemang för dig som är intresserad av internationella frågor eller mission.
  • Ge dig inspiration och verktyg för att engagera dig via olika projekt.

Vad innehåller Volontärlinjen Global?

Under höstterminen tar vi upp en mängd intressanta ämnen. Vårterminen består av tre månaders utlandspraktik och avslutas projektarbete på Mullsjö folkhögskola.

Gemensamt för båda profiler: t.ex. kulturfrågor, rättvis handel, globalisering, mänskliga rättigheter, biståndspolitik, miljö och hållbar utveckling, min egen utveckling.

Projekt ca 1 dag/vecka: gör verklighet av en idé, hitta utmaningar och lösningar.  Projektet inleds med en 2-dagars kurs hur man startar och driver ett projekt. Kursen hålls av PeaceWorks och går under namnet ”Driv”.

Profilinriktning: ca 1 dag/vecka
Profil 1: Mission och diakoni, bibelkunskap och fördjupade kunskaper om praktiklandet.
Profil 2: Fördjupning i omvärldsanalys och mänskliga rättigheter, fördjupade kunskaper om praktiklandet.

Praktik: 3 månaders praktik utomlands. Följande praktikplatser är i nuläget aktuella inför nästa läsår.
Profil 1: Sydafrika och Swaziland (klicka på länken för bildspel från volontärperioden våren 2014)
Profil 2: Kenya

Sista ansökningsdag: 5 maj
I ansökan anger du vilken profilinriktning du önskar gå. Förutom ett rekommendationsbrev ska även ett motivationsbrev skickas in. Frågorna till motivationsbrevet hittar du på sida 3-4 i följande pdf: Ansökan-MullsjöFhsk-2015-2016
Den 18-19 maj 2015 genomförs intervjuer. Senast tre veckor därefter lämnas antagningsbesked

Tider

Pågående läsår: Kursen startar den 18 augusti 2014 och slutar den 29 maj 2015.
Läsår 2015-16: Kursen startar den 24 augusti 2015 och slutar den 1 juni 2016.

Ansökan

Du söker på  folkhögskolans ansökningsformulär alternativt via webbanmälan. Du är välkommen med din ansökan under hela året.
Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mail till info.mullsjo@folkbildning.net

Intyg

Förutom ett certifikat för kursen ”Driv” lämnas ett kursintyg efter genomfört läsår på Volontärlinjen Global.

För mer information kontakta:
Gerd Winberg (kursansvarig) Tel: +46(0)392/374 36,
E-post: gerd.winberg.mullsjo@folkbildning.net
Tell-Inge Leandersson (rektor på Mullsjö folkhögskola) Tel: +46(0)392/374 17, Mobil: +46(0)73/374 17 10, E-post: tell-inge@folkbildning.net