Våga byggnadsvårda, v 31 (fulltecknad)

-En kurs i att ta första steget mot att bli en praktisk byggnadsvårdare

Vi tror på idén om att det bästa sättet att bevara äldre byggnader är att småhusägare och privatpersoner själva skaffar sig kunskap om sina hus och lär sig att ta hand om dem. Vi tror dessutom att alla kan lära sig! Det passar långt ifrån alla att göra allt på egen hand men många grundläggande moment kan vi göra själva och sparar då inte bara mycket pengar -Vi tror också att det är bättre för husen!

Våga byggnadsvårda! är en grundläggande kurs i att vårda äldre byggnader.

Kursen omfattar 6 dagar där vi går igenom traditionella hantverkstekniker. Den riktar sig till dig med intresse för äldre hus men du behöver ingen tidigare erfarenhet av byggnadsvård eller att snickra.

Du får kunskap om materialval, verktyg och tillvägagångssätt där vi inkluderar typiska moment vilka är vanliga att stöta på när vi tar hand om- och vårdar äldre hus. Målet är att du efter avslutad kurs ska känna dig mer bekväm med att utföra enklare reparationer som panelbyte på en mindre yta, reparation av tak, fönsterrenovering och målning. Det här är kursen för dig med husdrömmar som söker praktiska tips och know-how. Kursen kommer innehålla både en teoretisk del men framför allt praktik där du under handledning får pröva dina vingar.

Kursen riktar sig till dig som vill komma igång med vård av en byggnad utifrån husets egna behov och förutsättningar. Vi diskuterar åtgärder och gör en gemensam bedömning för vad som behöver göras och går igenom aktuella arbetsmoment. Ett stort fokus på kursen ligger i att vi uppmuntrar varandra att våga testa, momenten är enkla (även om de kan te sig skrämmande första gången!) Vi hjälps åt.

Kursen hålls på Mullsjö folkhögskola som ligger mitt i friluftskommunen Mullsjö som tidigt blev känt för sin vackra natur och friska luft. Skolan byggdes från början som pensionat på en höjd intill Mullsjön. Nere vid vattnet har vi tre äldre badhytter (se bild) som är vår utgångspunkt under byggnadsvårdskursen. Deras ringa storlek gör att vi på ett säkert sätt kan prova på olika moment utan att behöva stå på alltför höga stegar. De små husen har även till stor del samma behov som stora hus, vilket gör dem till perfekta övningsobjekt där vi snabbt kan lära oss att se både detaljer och helhetsbild. Vi har tillgång till en båt som vi både kan ta mysiga kvällsturer med men också använda för att på ett bra sätt se byggnadernas hela miljö, vilket vi behöver för att kunna ta bra beslut kring vad som ska göras med husen.

Vi arbetar med vanligt förekommande maskiner så som bordsåg, cirkelsåg, samt handverktyg. Vi erbjuder enklare uppsättning verktyg, medtag gärna egen hammare, kniv och skyddsglasögon (skriv namn på!). Möjlighet att slipa stämjärn, hyvlar mm finns på plats (passa på att ta med egna verktyg som behöver slipas!). Oömma kläder efter väder, arbetshandskar samt rejäla skor behöver du ta med dig för att få en bekväm och trygg kursvecka.

Webbanmälan

Kursledare

Rebecka Zacho, byggnadsantikvarie och Frans Jacobson, finsnickare med god kunskap inom traditionella byggtekniker.

*Prisalternativ när det gäller boende (se nedan)
Alternativ 1: enkelrum med wc/dusch i korridor (grundpaketet)
Alternativ 2: enkelrum med wc/dusch på rummet (begränsat antal platser)
Alternativ 3: dubbelrum med wc/dusch på rummet (begränsat antal platser)

Kursnummer: 2231
Kurstid: 1-6 augusti
Pris: Helpension: 5 340 kr (alt 1)* 6 340 kr (alt 2)* 5 840 kr (alt 3)*