För personer med hörselnedsättning eller dövblindhet

 • Vi erbjuder flera spännande kurser

  Vi erbjuder flera spännande kurser

 • Du lär dig använda dina hjälpmedelsprogram

  Du lär dig använda dina hjälpmedelsprogram

 • Friskvård och hälsa...

  Friskvård och hälsa...

 • där du får prova på olika aktiviteter

  där du får prova på olika aktiviteter

 • På kurserna möter du Tommy, Diana och Birgitta

  På kurserna möter du Tommy, Diana och Birgitta

 • Välkommen till Mullsjö folkhögskola

  Välkommen till Mullsjö folkhögskola

Mullsjö folkhögskolas arbete för och med personer med dövblindhet är en viktig del av skolans profil och vi ser stolt tillbaka på snart fyrtio års anordnande av inspirerande samt givande kurser.

Kursveckorna är något vi ser fram emot, då vi vet att de ger mycket både till deltagaren och till oss på skolan. Variationen av människor, samtalen, skratten samt att få utvecklas tillsammans anser vi är den bästa formen av lärande. Att dessutom kunna erbjuda kurser i den vackra miljö vi är omgivna av, känns fantastiskt.

Hjärtligt välkommen att delta på en eller flera av våra kurser!

Mullsjö folkhögskola erbjuder under 2022 följande åtta kurser som är utformade efter det behov som finns för personer med dövblindhet.

Se mer bilder från några av de olika kurserna

Mullsjö folkhögskola erbjuder följande kurser 2022:

Zoomkurs v 8, 21-25 februari

Grundläggande kunskap i videokonferens-programmet Zoom ger en möjlighet för dig som person med  dövblindhet att kunna kommunicera på ett digitalt sätt. FSDB med många andra anordnar föreläsningar/möten/aktiviteter som gör dig delaktig i samhället i din hemmiljö. På denna kurs inriktar vi oss på detta videokonferens-programmet Zoom. Vi jobbar i grupp och du lär dig att ringa upp, skapa konferenser och alla funktioner du behöver under samtalet. Samarbete mellan dig och dövblindtolkar under olika videokonferenser kommer vi också ta upp på kursen. Möjligheter till friskvård finnas under veckan.

Sista anmälningsdag 2022-01-07

Kommunikation/data/iPad/iPhone vecka 12, 21-25 mars

På våra datakurser har du som person med dövblindhet individuella lektioner (några gemensamma lektioner förekommer under veckan) tillsammans med din lärare. Ni utformar innehållet på datalektionerna, anpassat efter just ditt behov. Det kan till exempel handla om ordbehandling, e-post, sociala medier mm. Vi tränar på användningen av dina specifika hjälpmedelsprogram som person med dövblindhet och vi provar nya appar och telefon- och datorfunktioner

Sista anmälningsdag 2022-02-04

Socialhaptiska signaler, vecka 18, 2-6 maj

Socialhaptiska signaler är ett komplement till ditt kommunikationssätt, tydligt tal, taktilt- eller anpassat teckenspråk. Signalerna används för att få feedback, förmedla känslor och reaktioner som människor i din omgivning uppvisar. Signalerna är ett effektivt sätt för dig som personer med dövblindhet att få en uppfattning om former, storlekar och om miljön där du befinner dig. Du får introduktion i Socialhaptiska signaler och praktisk träning under de spännande aktiviteter vi gör tillsammans under veckan.

Sista anmälningsdag 2022-03-18

Kreativa taktila sinnen, v 24, 13-17 juni

På kursen utvecklas du som person med dövblindhet gemensamt med alla deltagarna då vi arbetar med det ökade behovet av övriga sinnesintryck när hörseln och synen försämras. Du lär dig om taktila, kinestetiska och haptiska intryck och hur du använder dem för att underlätta din vardag. Du arbetar också individuellt där skapandet ger dig möjlighet att uttrycka dina känslor/tankar, tryggt handledd av våra duktiga konstpedagoger. Din livssituation som person med dövblindhet blir inspirationen där processen till resultatet blir underlag till givande diskussioner.

Sista anmälningsdag 2022-04-29

Hälsovecka tema Stress v 35, 29 augusti – 2 september

Folkhälsoinstitutets undersökningar visar att personer med funktionsnedsättning upplever sämre psykisk hälsa, som till exempel ökad oro och stress. Efter önskemål från personer med dövblindhet fokuserar vi denna vecka på stresshantering. Vad händer i kroppen när vi är stressade, vilka verktyg finns det och hur kan vi påverka vår stressade vardag med dövblindhet. Du får lära dig lugnande övningar och hur du lyssnar på just dina signaler. Kursen blir också ett tillfälle att dela erfarenheter med andra personer i samma livssituation och deras upplevelser av stress i samband med dövblindheten.

Sista anmälningsdag 2022-06-03

Ledarhundsförarutbildning v 38, 19-23 september

Denna kurs är för dig med dövblindhet som har ledarhund. Instruktörerna från SRF:s (Synskadades Riksförbund) ledarhunds-verksamhet utformar, tillsammans med dig och din ledarhund, kursens innehåll efter era specifika behov. Vi blandar praktisk träning med visitation av ledarhundarna och föreläsningar. Vi arbetar både i grupp och individuellt när vi utvecklar och stärker samarbetet mellan dig och din ledarhund. Tillsammans utbyter vi erfarenheter och pratar om ledarhunden som hjälpmedel specifikt för personer med dövblindhet.

Sista anmälningsdag 2022-06-03

Träning i fokus för personer med dövblindhet, vecka 42, 17-21 oktober

Den här veckan blir det fokus på din fysiska hälsa. Du kommer att få träna med hjälp av det inspirationsmaterial som riktar sig till personer med dövblindhet som FSDB´s projekt ”Hälsoverkstan” tagit fram. Emil Bejersten från projektet kommer att undervisa, ha träningspass och vi kommer få ta del av varför den fysisk träningen är så viktig. Tillsammans hittar vi träningssätt och motivation att arbeta vidare med detta i din hemmiljö.

Sista anmälningsdag 2022-09-02

Kommunikation/Data/iPad/iPhone v 47, 21-25 november

På våra datakurser har du som person med dövblindhet individuella lektioner (några gemensamma lektioner förekommer under veckan) tillsammans med din lärare. Ni utformar innehållet på datalektionerna, anpassat efter just ditt behov. Det kan till exempel handla om ordbehandling, e-post, sociala medier mm. Vi tränar på användningen av dina specifika hjälpmedelsprogram som person med dövblindhet och vi provar nya appar och telefon- och datorfunktioner

Sista anmälningsdag 2022-10-07

Välkommen med din anmälan!
Tänk på att kontakta ditt dövblindteam innan du gör din anmälan till kursen.

Vid frågor och anmälan kontakta kursansvarig,
Diana Samuelsson.
E-post: diana.samuelsson@mullsjofolkhogskola.se
Telefon: 0392-374 25