Syn- och hörselskadade

 • Datakurs

  Datakurs

 • Betala räkningar med hjälp av en iPhone

  Betala räkningar med hjälp av en iPhone

 • Facebook - ett användbart forum

  Facebook - ett användbart forum

 • En festlig middag brukar avsluta de olika Aktiveringskurserna

  En festlig middag brukar avsluta de olika Aktiveringskurserna

 • Middagen dukas fram i skolans matsal

  Middagen dukas fram i skolans matsal

 • Hundförarkurs

  Hundförarkurs

 • Under datakursen handlade ett pass om samhällskunskap

  Under datakursen handlade ett pass om samhällskunskap

Mullsjö folkhögskolas arbete för och med personer med dövblindhet är en viktig del av skolans profil och vi ser stolt tillbaka på snart fyrtio års anordnande av inspirerande samt givande kurser.

Kursveckorna är något vi ser fram emot, då vi vet att de ger mycket både till deltagaren och till oss på skolan. Variationen av människor, samtalen, skratten samt att få utvecklas tillsammans anser vi är den bästa formen av lärande. Att dessutom kunna erbjuda kurser i den vackra miljö vi är omgivna av, känns fantastiskt.

Hjärtligt välkommen att delta på en eller flera av våra kurser!

Mullsjö folkhögskola erbjuder under 2020 följande åtta kurser som är utformade efter det behov som finns för personer med dövblindhet.

Se mer bilder från några av de olika Aktiveringskurserna

Mullsjö folkhögskola erbjuder följande aktiveringskurser 2020:

Data/iPad/iPhone v 8, 17-21 februari

Hos oss får du möjlighet att lära dig använda dina hjälpmedelsprogram utifrån dina önskemål och behov. Vi har individuellt anpassade lektioner där du tillsammans med din lärare formar innehållet efter vad du vill lära dig. Det kan handla om t.ex. ordbehandling, e-post, Facebook, hantera iPhone/iPad, få tips om och träna på användning av appar som kan passa, mm. Vårt mål är att ge dig verktyg så att du kan arbeta med din dator, iPhone eller iPad i din hemmiljö. Mellan datalektionerna finns det tid till eget arbete, erfarenhetsutbyten och friskvård.

Sista anmälningsdag 3 januari 2020

Data/iPad/iPhone v 11, 9-13 mars

Hos oss får du möjlighet att lära dig använda dina hjälpmedelsprogram utifrån dina önskemål och behov. Vi har individuellt anpassade lektioner där du tillsammans med din lärare formar innehållet efter vad du vill lära dig. Det kan handla om t.ex. ordbehandling, e-post, Facebook, hantera iPhone/iPad, få tips om och träna på användning av appar som kan passa, mm. Vårt mål är att ge dig verktyg så att du kan arbeta med din dator, iPhone eller iPad i din hemmiljö. Mellan datalektionerna finns det tid till eget arbete, erfarenhetsutbyten och friskvård.

Sista anmälningsdag 24 januari

Socialhaptiska signaler v 19, 4-8 maj

Kursen i Friskvård och hälsa är för dig som vill må bra i både kropp och själ. Kursen ska inspirera, ge nya tankar och vara ett tillfälle att dela erfarenheter med andra i samma livssituation, för den egna personliga utvecklingen. Vi lyssnar till intressanta föreläsare som tar upp kursens ämne, friskvård och hälsa för både kropp och själ och vi gör olika fysiska aktiviteter inomhus. Exempel på aktiviteter kan vara vattengympa, ergonomi och cirkelträning.

Sista anmälningsdag 20 mars

Kommunikation i formgivande v 24, 8-12 juni

Här bjuds du på en vecka fylld av kreativitet! Du lär dig olika sätt att uttrycka dig på och får möjlighet att skapa, handledd av våra duktiga konstlärare. Inspiration ifrån din egen livssituation som person med dövblindhet utgör motivet och både processen och resultatet blir underlag till utvecklande diskussioner under veckan.

När verken är klara bjuder vi in till vernissage, där du berättar bakgrunden till ditt val av konstverk och arbetet kring ditt skapade och vi låter konstverket blir ett verktyg för samtal och personlig utveckling.
Du väljer två av följande hantverksmaterial att arbeta med: textil, keramik, eller silversmide.
Lektioner i dövblindkunskap och tid avsatt till erfarenhetsutbyten är andra inslag denna vecka.

Sista anmälningsdag 24 april

Friskvård och Hälsa v 34, 17-21aug

Kursen i Friskvård och hälsa är för dig som vill må bra i både kropp och själ. Denna vecka tillbringar vi både inomhus och utomhus och här får du som person med dövblindhet möjlighet att prova olika aktiviteter för att hitta den träningsform/aktivitet som du kan göra i din hemmiljö. Förutom dessa aktiviteter, lyssnar vi också till intressanta föreläsare som undervisar i såväl kursens ämne som dövblindkunskap och användandet av detta i vardagen. Kursen ska inspirera, ge nya tankar och vara ett tillfälle att dela erfarenheter med andra i samma livssituation, för den egna personliga utvecklingen.

Sista anmälningsdag 10 juni

Ledarhundsförarkurs v 37, 7-11 sept

Kurs för dig med dövblindhet som har ledarhund.
På kursen blandar vi praktisk träning och lydnad med föreläsningar och visitation av ledarhundarna. Vi arbetar med ekipagen både i grupp och individuellt och vi samtalar om våra respektive situationer och utbyter erfarenheter. Allt för att stärka och utveckla samarbetet med din ledarhund i din hemmamiljö. Kursen utformas utefter deltagarnas och ledarhundarnas behov av träning.
Instruktörerna kommer från SRF:s (Synskadades Riksförbund) ledarhundsverksamhet.

Sista anmälningsdag 24 juli

Data/iPad/iPhone v 41, 5-9 okt

Hos oss får du möjlighet att lära dig använda dina hjälpmedelsprogram utifrån dina önskemål och behov. Vi har individuellt anpassade lektioner där du tillsammans med din lärare formar innehållet efter vad du vill lära dig. Det kan handla om t.ex. ordbehandling, e-post, Facebook, hantera iPhone/iPad, få tips om och träna på användning av appar som kan passa, mm. Vårt mål är att ge dig verktyg så att du kan arbeta med din dator, iPhone eller iPad i din hemmiljö. Mellan datalektionerna finns det tid till eget arbete, erfarenhetsutbyten och friskvård.

Sista anmälningsdag 21 augusti

Data/iPad/iPhone v 47, 16-20 nov

Hos oss får du möjlighet att lära dig använda dina hjälpmedelsprogram utifrån dina önskemål och behov. Vi har individuellt anpassade lektioner där du tillsammans med din lärare formar innehållet efter vad du vill lära dig. Det kan handla om t.ex. ordbehandling, e-post, Facebook, hantera iPhone/iPad, få tips om och träna på användning av appar som kan passa, mm. Vårt mål är att ge dig verktyg så att du kan arbeta med din dator, iPhone eller iPad i din hemmiljö. Mellan datalektionerna finns det tid till eget arbete, erfarenhetsutbyten och friskvård.

Sista anmälningsdag 2 oktober

Välkommen med din anmälan!
Tänk på att kontakta ditt dövblindteam innan du gör din anmälan till kursen.

Anmälan och frågor om kurserna kontakta, Diana Samuelsson.
E-post: diana.samuelsson@mullsjofolkhogskola.se
Telefon: 0392-374 25