Enda folkhögskolan med fast anställda teckenspråk- och dövblindtolkar

Enda folkhögskolan med fast anställda teckenspråk- och dövblindtolkar

Vi på Mullsjö folkhögskola är mycket stolta över att vara den enda folkhögskolan i Sverige, som har fast anställda teckenspråk- och dövblindtolkar. Är du i behov av teckenspråk/dövblindtolk under din utbildning, så är du hos oss garanterad en tolk.

– Redan 1979 anordnade Mullsjö folkhögskola en dövblindtolkutbildning, berättar Diana Samuelsson, som jobbar som tolksamordnare och teckenspråkstolk. Året därefter startade den första aktiveringskursen för personer med dövblindhet. Sedan dess har vi haft ett eget tolkteam som har arbetat med de elever som har varit i behov av teckenspråk/dövblindtolk för att kunna studera.

Diana är tillsammans med Birgitta Mattson skolans teckenspråkstolkar. Att studera på Mullsjö folkhögskola är något de båda rekommenderar.

– Det bästa med den här skolan är nog att miljön är så härlig, att alla känner sig välkomna och delaktiga i skolan, menar Diana. Lärarna försöker alltid göra sitt bästa för att deltagarna ska få så bra utbildning som möjligt och utvecklas som personer. Vi tolkar känner oss som en del i utbildningsprocessen och finns alltid på plats när det behövs.

– Det bästa är först och främst alla goa människor som arbetar och studerar här, flikar Birgitta in. Tillsammans skapar de den klassiska och goda folkhögskolestämningen. Sedan anpassas schema och studiesituation efter deltagarens önskemål samt behov och våra deltagare kan alltid känna sig trygga med att det finns tolk till alla lektioner. Därmed kan vi se till att studietiden hos oss blir så givande som möjligt, avslutar Birgitta.

Diana och Birgittas främsta arbetsuppgift är att tolka på olika lektioner, däremot arbetar de även inom andra områden.
Vi erbjuder 8 olika veckokurser varje år för personer med dövblindhet. De kommer till oss på Mullsjö folkhögskola för att läsa, data (iPad, iPhone), friskvård och hälsa, kommunikation genom kreativt skapande samt att vi har en vecka för ledarhundförare. Dessutom anordnar vi i ett samarbete med Nkcdb (Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor) fortbildningsdagar i dövblindtolkning, vilket både är roligt och utvecklande, avslutar Diana.

Är du i behov av teckenspråk/dövblindtolk under din utbildning? Välkommen att kontakta oss!