Konsten att förmedla en tuff berättelse på ett positivt sätt

Konsten att förmedla en tuff berättelse på ett positivt sätt

När ABF från Jönköpings län i dag hade sin personaldag på Mullsjö folkhögskola var ett föreläsningspass med Oscar Skyrman en av programpunkterna. Oscar har under flera år studerat på Mullsjö folkhögskola och hans livsberättelse både berörde och imponerade.

År 2001 var Oscar med om en allvarlig trafikolycka. Delar av hjärnan förstördes och med hjälp av overheadbilder visade Oscar vilka funktioner av hjärnan som egentligen inte ska fungera. Hans föreläsning handlade mycket om vägen tillbaka och man förundras över den positiva inställning som genomsyrar hela hans berättelse. Man förundras även över kroppens förmåga att, mot alla odds, återhämta sig.

Att livet blir som man väljer att se på det, blir tydligt när man lyssnar till hur Oscar delger sin historia.
– Med nedsatt känsel i högerhanden kan det ibland bli lite besvärligt. Det är lätt att exempelvis bränna sig på spisen då man inte känner att plattan är varm. Bäst med detta är ändå att med stora blåsor på fingrarna slipper man ta hand om disken, säger Oscar med ett skratt.

Det gick inte att ta miste på att åhörarna i lokalen både berördes av Oscars berättelse och imponerades av hans starka vilja att återhämta sig. Att kunna berätta en tuff berättelse på ett positivt sätt, den konsten besitter Oscar Skyrman. Att lyssna till någon som väljer att se ljuspunkterna i livet, oavsett hur livet ter sig, är både lärorikt och viktigt.