Kurser för syn- och hörselskadade

Kurser för syn- och hörselskadade

Välkommen att studera hos oss!
Vi har anställda teckenspråk- och dövblindtolkar på plats och garanterar dig tolk till dina studier.

För mer information: