Tack till våra sponsorer!

Tack till våra sponsorer!

Att via en tandemcykel ta sig runt till olika platser, kan förstås uppskattas av många. För personer med dövblindhet betyder det mycket att kunna komma ut och känna friheten i en cykeltur, något som man annars oftast tvingas avstå.

Mullsjö folkhögskola har sedan tidigt 80-tal haft verksamhet inriktad mot personer med dövblindhet. Skolan erbjuder varje år 8 olika veckokurser för denna målgrupp. Aktiveringskurserna har olika inriktning såsom exempelvis data (iPad, iPhone), ledarhundförare, kommunikation genom kreativt skapande samt friskvård och hälsa. Under dessa olika veckor (och då speciellt under friskvårdsveckorna) är ett av inslagen att ge sig ut i naturen och då kommer skolans 8 nya tandemcyklar väl till pass!

-Vi har länge önskat nya tandemcyklar till skolan. Minnena från alla turer med de gamla tandemcyklarna är både många och roliga. Cyklarna har dessvärre under en period varit så utslitna att de inte har kunnat användas, säger Diana Samuelsson som är kursansvarig för Aktiveringskurserna. Tack vare styrelsen och skolledningens idoga arbete och generösa sponsorer har vi äntligen kunnat köpa in 8 nya cyklar, vilket vi är oerhört tacksamma över.

Tandemcyklarna används flitigt. De kommer inte enbart nyttjas av gruppen med dövblindhet, utan kommer även att stå till förfogande för elever på skolan att användas i undervisning. Speciellt för Allmän linje med inriktning Personlig assistent, men självklart kommer de även att komma väl till pass på en och annan skolutflykt.