Teckenspråk med dövblindkunskap – ny profil på Allmän kurs!

Teckenspråk med dövblindkunskap – ny profil på Allmän kurs!

Vi på Mullsjö folkhögskola är otroligt glada över att till hösten 2021, kunna erbjuda Allmän kurs – Teckenspråk med dövblindkunskap.

Du som väljer denna kurs kan läsa in din gymnasiebehörighet och samtidigt lära dig teckenspråk från grunden.

Diana Samuelsson är ansvarig för kursen och har arbetat med teckenspråk på olika sätt hela sitt vuxna liv. Hon har undervisat teckenspråk på våra personliga assistent-kurser i flera år samt för de deltagare som valt teckenspråk som tillval på skolan.

Birgitta Mattson är utbildad teckenspråks- och dövblindtolk med över 20 års erfarenhet och kommer också att undervisa i vissa ämnen på kursen under läsåret.

Tillsammans är Diana och Birgitta ansvariga för Mullsjö folkhögskolas hela teckenspråkiga område, vilket innefattar kursveckor för personer med dövblindhet, fortbildning för dövblindtolkar, kurser för personal som arbetar med personer med syn- och/eller hörselnedsättning.

Kunskap, erfarenhet, engagemang och en hel del humor kan de två lova er under läsåret!

Vill du vara med och lära dig teckenspråk, få kunskap om syntolkning, ledsagning, dövrealia, dövblindkunskap och möjlighet att läsa in din gymnasiebehörighet?

Om ditt svar är JA – då är detta kursen för dig!

Varmt välkommen med din ansökan.

På bilden: t.v. Birgitta Mattson, t.h. Diana Samuelsson

Har du frågor? Välkommen att kontakta:
Diana Samuelsson
diana.samuelsson@mullsjofolkhogskola.se

Läs mer om Allmän kurs-Teckenspråk med dövblindkunskap

Mullsjö folkhögskola är den enda folkhögskolan som har anställda teckenspråkstolkar och kan erbjuda en teckenspråkig miljö i härlig gemenskap för dig som är teckenspråkig (har hörselnedsättning/döv/person med dövblindhet) eller vill lära dig teckenspråk.