Covid-19

Med anledning av Covid-19
Så här arbetar Mullsjö folkhögskola med din och allas säkerhet på skolan.

Välkommen till höstterminen 2021 på Mullsjö folkhögskola. En hösttermin som startar med omständigheter till följd av en pandemi som ställer alla inför nya utmaningar. Det är viktigt att vi alla följer och respekterar de riktlinjer och restriktioner som finns. Du som deltagare har eget ansvar att läsa instruktionerna som visar hur Mullsjö folkhögskola förhåller sig till Covid-19.

 

Grundregler:

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon näsa och mun

 

Möten

Möten är en av huvudidéerna på folkhögskolan.

Så här gör Mullsjö folkhögskola
Deltagare och personal möts på skolan inom ramen för grundreglerna för att hindra smittspridning.

Skolan kombinerar detta med klassrumsundervisning med lärare schemalagda på plats för handledning och stöd.
Skolan arbetar även med distansundervisning med stöd av den digitala plattformen Google Meet.

Gemensamma samlingar och träffar sker i uppdelade grupper och på olika platser.

 

Servering och matsal

Skolan schemalägger lunchtider i olika omgångar klassvis.

För att hålla distansering i matsalen är sittplatser uppmärkta.

Golvmarkeringar finns för att hålla avstånd.

Förmiddagsfika serveras på olika platser för att minska risken för smittspridning.

 

Skyddsutrustning/renhållning

Skolan erbjuder ett visir i första hand till deltagare på Konst & Form. Önskar övriga deltagare visir, tillhandahåller skolan ett exemplar. Därefter finns det fler till försäljning i receptionen.

Plexiglas ska finnas uppsatt i vissa undervisningssalar.

Handsprit finns lättillgängligt för alla i skolans utrymmen. (Snälla låt det stå kvar för din egen och andras säkerhet)

Våtservetter finns till de gemensamma datorerna för rengöring av tangentbord och mus.

På toaletterna finns rengöringsspray.

I varje klassrum finns rengöringsspray för bord och stolar så du själv kan torka av din plats.

 

Utökade städrutiner

Skolan har redan bra befintliga städrutiner men för att erbjuda en så ren miljö som möjligt har vi utökat städrutinerna ytterligare.

Allmänna toaletter städas två gånger/dag.

Handtag och trappräcken torkas minst en gång/dag.

 

Gymnastiksalen

Max 20 personer inklusive lärare/ledare. Nu i Coronatider, så har vi inga lagidrotter med närkontakter, t ex innebandy, basket, innefotboll. Reglerna kan givetvis ändras beroende på Coronas utveckling.

Gymmet
Max 3 personer i taget. Bokningsschema finns utanför gymnastiksalen. Var noga med att göra rent efter dig!

 

Internatet

Har du som deltagare varit sjuk ska du ha varit helt symtomfri i två dagar, eller enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer, innan du anländer till skolan och internatet.

Om du är sjuk ska du inte vistas i skolans allmänna utrymmen.

Måltider till deltagare som är sjuk på internatet levereras efter överenskommelse.

För att minska smittspridning önskar vi att du inte bjuder in vänner utifrån till din uppgång. Använd större gemensamma lokaler för möten.

I det gemensamma köksutrymmet i Skogshöjden ber vi er hålla avstånd, visa varandra respekt och i mesta möjliga mån äta i mindre grupper.

Detta är en tillfällig rutin som gäller till annat meddelas.

 

Misstänker du att du har Covoid-19?

Corona-symtom kan du läsa om på www.1177.se. Vid uppvisande av sådana symtom ska du som deltagare eller personal vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon för att få råd.

Deltagare som bor på internatet ska stanna på sitt rum och ringa till någon av följande personer:

  • Marie-Louise Nyström, internatföreståndare 0392-37420.
  • Receptionen  0392-37400

Drabbas deltagare som bor på internatet av bekräftad Covid-19 kommer skolan att göra vad man kan för att erbjuda tillfälligt annat boende.

 

Kurs & konferensgäster

Skolans kurs & konferensverksamhet tar emot gäster under förutsättning att vi kan erbjuda en säker konferensmiljö för alla parter.

Kurs & konferensgäster serveras lunch före eller efter skolans deltagare och personal.

 

Vid eventuella frågor kontakta skolledningen

Rektor
Hans Noreliusson 
0392-374 17 
hans.noreliusson@mullsjofolkhogskola.se     

Biträdande rektor
Ami Blom
0392-374 19
ami.blom@mullsjofolkhogskola.se