Kostnader

Nedan finns beskrivning de avgifter som du ska räkna med under din studietid hos oss.
(med reservation för ev förändringar)

Bekräftelseavgift

När du blivit antagen till Mullsjö folkhögskola ska du betala en bekräftelseavgift på 400 kr. Avgiften kommer sedan under året att användas till klassaktiviteter och studieresor i din klass/kurs. Du kommer alltså på detta sätt att få tillbaka din bekräftelseavgift, förutsatt att du deltager i klassaktiviteterna, men varför skulle du inte göra det?

Serviceavgift

Externatelever betalar under läsåret 2021-2022 en serviceavgift om 100 kr per vecka (gäller även läsår 2022-23). Om du studerar på deltid betalar du utifrån din studieomfattning. För internatelever ingår allt som rör serviceavgiften för externatelever i internatavgiften, se mer under fliken Boende.

Aktivitetsavgift

För gemensamma aktiviteter under året betalar du dessa avgifter:
Allmän kurs: 400 kr/läsår
Allmän kurs – Hälsa och livsstil med friluftsliv: 2 500 kr/läsår
Konst & Form: 2 500 kr/läsår
KRIK-linjen:
Beachvolleyspåret: 315 kr/vecka
Träningsspåret: 285 kr/vecka

Bekräftelseavgift på 400 kr avräknas på aktivitetsavgiften.

Kopior

Privata kopior betalas i receptionen.

Läroböcker/kursmaterial

Du får själv betala/anskaffa kurslitteratur och kursmaterial som du behöver under studietiden.

Fakturering

Internatavgiften och servicevgiften faktureras vid tre tillfällen under höstterminen och vid fyra tillfällen under vårterminen. Betalningen är olika stor vid dessa tillfällen. Detta beror på att vi tar hänsyn till hur studiemedlen utbetalas. Exempel: Under höstterminen betalar du 50% i september och 25% i oktober och november. Skälet är att i augusti hinner vi inte fakturera dig, i september har du fått två utbetalningar från CSN, medan du inte får något, eller väldigt lite i december.
Depositioner betalas i samband med starten av terminen och återbetalas vid läsårets slut.

Obetalda räkningar

Vi förutsätter att du gör rätt för dig och betalar de avgifter som är obligatoriska, eller för ditt boende, men om du, mot förmodan, inte betalar dina räkningar kommer följande att inträffa:

  • Du får inte ut ditt studieintyg/omdöme.
  • Du får inte följa med på resor som bekostas eller subventioneras av skolan.
  • Du får inte delta i exempelvis idrottsturneringar som bekostas av skolan.
  • Du får inte börja på skolan nästa termin/läsår förrän skulden är betald.
  • I slutändan skickas ärendet till inkasso.