55Plus

Kursen kommer igång under förutsättning att vi kan samlas på ett Coronasäkert sätt.

Under hösten 2021 erbjuder folkhögskolan följande kurs:

Träffarna sker en gång per vecka vid 15 tillfällen.

Varmt välkommen till roliga och lärorika träffar!

För mer information, se sidomenyn.