55Plus – Gräv där Du står

En kurs för Dig som vill lära mer om

  • Lokalhistorisk forskning
  • Din egen släkt
  • Hur man gör livsberättelser

Förutsättningar: Att Du är någorlunda väl förtrogen med datorn, hur man använder enkla program och söker på internet.

Exempel på kursinnehåll: På folkhögskolevis formar vi innehållet tillsammans. Några exempel kan vara:

  • Genomgång av olika forskningsarkiv som kyrkoarkiv, landsarkiv, folkrörelsearkiv, emigrantarkiv med möjlighet till studiebesök och digital sökning i Arkiv-Digital, SVAR, Sveriges Dödbok, Emibas, mfl.
  • Tolkning av äldre handstilar och studier av kartmaterial.
  • Fotografera och scanna gamla bilder bearbeta ljud och film.
  • Att skriva en berättelse för att trycka på papper, göra häfte eller bok.
  • En del av kurstiden används för arbete med eget projekt, tex familjehistoria.

Praktiskt: Vi träffas onsdagar kl 9:00 – 12:00 under 15 veckor. Servicekostnad 500 kr.

Kostnader för studiebesök tillkommer. Möjlighet att äta lunch på folkhögskolan.

Kursstart: 6 september 2017.

Kursledare: Hans Hägglund, ring gärna för frågor.

Anmälan till: Mullsjö folkhögskola, 0392-374 00, info@mullsjofolkhogskola.se