55Plus – Mullsjö industrihistoria

Vi träffas 15 ggr under hösten 2021 för att dokumentera Mullsjös industrihistoria.
Syftet är att samla material, som texter, berättelser och bilder med anknytning till bygdens industrihistoria.
Textilindustrin blir en verksamhet som vi ska studera närmare, men även en rad andra områden.

Första samlingen kommer att handla om järnvägen, som blev så betydelsefull för den tidiga industriella verksamheten.
Tillsammans hjälps vi åt att inventera och dokumentera de olika verksamheter som har funnits i kommunen.

Kursen kommer igång under förutsättning att vi kan samlas på ett Coronasäkert sätt.

För de som anmäler sig redan nu kommer vi att hålla kontakten via e-post fram till kursstart.

Praktiskt: Vi träffas 15 gånger under hösten. Preliminär tid är onsdag fm i Grundtvigsalen (aulan). Servicekostnad 500 kr.

Kursstart: september – december 2021

Kursledare: Ulf Petersson

Anmälan till: Mullsjö folkhögskola, 0392-374 00, info@mullsjofolkhogskola.se