Akademi för Ledarskap och Teologi

Akademi för Ledarskap och Teologi är en bred teologisk ledarutbildning som innehåller kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religionshistoria och samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse och undervisning, diakoni, församlingsliv mm. Det samlade navet genom hela utbildningen är yrkes- och ledarträning.

Teologisk utbildning i församlingsmiljö

Studenten är under hela utbildningen kopplad till en utbildningsförsamling där studenten får pröva teorier i praktiken, får lära sig kontextanalys och får möjlighet att växa i sin ledarroll. Varje student har en mentor för sin personliga utveckling och ledarroll.

Sammanhållen utbildning med bredd

Akademi för Ledarskap och Teologi är en 4-årig utbildning som utgår ifrån regionala studie-centra i Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm/Uppsala och Umeå. Det ger pendlingsmöjligheter för fler studenter och skapar närhet till många församlingsmiljöer.

Teologi som förenar praxis med reflektion

Utgångspunkten i utbildningen är att allt som sker i församlingen måste vara grundat på god reflekterad teologi. Samtidigt behöver ett församlingsbaserat studium pröva och reflektera kring den teologi som ligger inbäddad i församlingens sätt att vara och handla.

Ledar- och pastorsutbildning

Målet är att studenten ska kunna omsätta kunskaperna i praktiken och kunna leda processer och utveckling i församling. Kompetenser som stimulerar församlingsplantering, församlingsutveckling och goda ledarskapsmodeller tränas under utbildningen.

Akademisk nivå

Akademisk nivå betyder här en betoning på reflektion och analys, förmåga att pröva olika perspektiv och krav på självständighet i materialinhämtning och redovisning. Akademi för Ledarskap och Teologi är en del av det teologiska arbete som pågår inom högskola såväl i Sverige som internationellt. Utbildningen ger möjlighet till en teologie kandidatexamen

Folkhögskolor och högskolor i samverkan

Utbildningen bedrivs som en tvåårig eftergymnasial folkhögskoleutbildning utifrån fem samverkande folkhögskolor – Mullsjö (läs mer här), Dalkarlså, Hyllie Park, June, Kaggeholm. Det finns sedan möjlighet att söka till Örebro Teologiska Högskola för en tvåårig fördjupande teologisk utbildning. Ur kursdeltagarperspektiv kan detta ses som en sammanhållen 4-årig utbildning som bygger på de olika förutsättningar som folkhögskolan respektive högskolan kan bidra med för en relevant yrkesträning. Huvudmännen är aktivt involverade i den gemensamma styrgrupp som ansvarar för utbildningens inriktning och upplägg.

Terminstider läsår 2016/17

Hösttermin: 29 augusti – 23 december 2016
Vårtermin: 2 januari – 9 juni 2017

Mer information om utbildningen hittar du på: www.altutbildning.se

Bilder från ALT-utbildningen i Saronkyrkan i Göteborg

ALT i Göteborg klassrummet fikarast ALT studier ALT studier 2 ALT klassrum