Baskurs (läsår 2019-20)

Baskurs med hantverk

En grundutbildning är idag ett villkor för att få ett bra jobb eller för att gå vidare till en högre utbildning.

Samhället ställer också ökade krav på dig och din utbildning. Genom baskursen får du en bra grundutbildning och möjlighet att läsa in saknade behörigheter i en lugn takt. En del av dem som läser baskursen har avbrutna gymnasiestudier och vill nu återuppta dem. Kursen ger också tid för personlig utveckling. Genom att studera både allmänna ämnen som svenska och matematik och karaktärsämnen som exempelvis konsthantverk, historia och naturkunskap får du en utbildning som berikar dig som person. Många upplever också att det är lättare att ta till sig nya kunskaper när man växlar mellan olika slags ämnen.

För att underlätta studierna erbjuder vi:

  • Återkommande personliga samtal
  • Personligt schema
  • Anpassning av undervisningen
  • Stödundervisning
  • Tid för inläsning
  • Ett brett utbud av ämnen
  • Möjlighet till läs-och skrivträning

Inträdeskrav

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande Svenska som andraspråk grundläggande.

Ämnen

Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, livsåskådning och naturkunskap är skolans allmänna ämnen. Vid kursstart bestämmer vi tillsammans vilka allmänna ämnen och på vilken nivå du bör läsa, det är alltså inget du behöver bestämma när du söker till skolan.
Kurstiden fördelas ungefär lika mellan allmänna ämnen och karaktärsämnen för den utbildning du valt.
Baskursens karaktärsämnen är silversmide, keramik och samhällskunskap. Vi strävar efter att du ska uppnå behörighet för högskolestudier.
Utöver de allmänna ämnen och karaktärsämnen du valt har du möjlighet att välja bland ett antal tillvalsämnen, som psykologi, nybörjarspråk, silversmide, musik och naturkunskap. För att ett tillvalsämne ska kunna genomföras finns en minimigräns för antalet deltagare.

Mål med studierna

Målet med studierna på allmän linje är att du skall få grundläggande behörighet i de ämnen du behöver för att kunna söka till högskolan. Det kan ta olika lång tid, 1-3 år, beroende på hur mycket du läst tidigare och vilka ämnen du har fått behörighet i.
Mullsjö folkhögskolas lärandemål

Temadagar

Under året har vi några temadagar då vi arbetar med ett speciellt ämnesområde, exempelvis internationella frågor, miljö eller kulturfrågor.

Resor

Under kurstiden genomför vi studieresor. Resorna är en viktig del av undervisningen och vi önskar därför att alla deltar.

Praktik

Vi erbjuder möjlighet till en veckas praktik. Du tar själv initiativ att söka praktik på en arbetsplats du vill lära känna.

Intyg

Efter avslutad kurs får du dels ett intyg med vilka ämnen och i vilken omfattning du läst dem, dels ett intyg med studieomdöme enligt folkhögskolans 7-gradiga skala. Detta ger dig möjlighet att söka till högskolan om du har uppnått grundläggande behörighet. Du har också möjlighet att få särskild behörighet i vissa ämnen. Om du får grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller fått godkända grundskolestudier får du ett intyg på SeQF-nivå. Detta är ett system som kan användas i Europa för att visa vilken nivå ditt intyg gäller på. Du kan läsa mer om lärandemålen för SeQF-intyg här:
Mullsjö folkhögskolas lärandemål

Tider

Läsår 2019-20:
Hösttermin: 21 aug – 17 dec 2019
Vårtermin: 8 jan – 2 juni 2020

Läsår 2020-21:
Hösttermin: 24 aug –18 dec 2020
Vårtermin: 7 jan – 2 juni 2021

Ansökan

Du söker via Schoolsoft alternativt på folkhögskolans ansökningsformuläroch är välkommen med din ansökan under hela året. Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se