Internationell profil med studieresor (läsår 2021-22)

  • Studieresor ingår i kursen

    Studieresor ingår i kursen

Tid och rum förändras. Idag lever vi i en globaliserad värld där vi har möjlighet att få kontakt med hela världen endast genom ett klick. Vi vet vad som händer på andra sidan jorden i samma stund det sker. Resor som förr var livsprojekt gör vi idag på en långhelg. Samtidigt som vi ser hur världen blir mindre och möjligheterna till nya kontakter och samarbeten fler så nås vi även av nyheter om krig och konflikter.

Hur kan vi förstå det som händer i världen? Vad står begrepp som migration, etnicitet och globalisering för? Var finns solidariteten och engagemanget för en rättvisare värld? Hur hanterar vi den pågående diskussionen kring klimatet och miljön? Vad kan vi lära oss av vår historia? Hur ser vi på framtiden?

På den internationella profilen arbetar vi med samhällsfrågor ur ett internationellt perspektiv. Profilen innehåller ämnen som: internationella relationer, kultur- och religionskunskap, samhällskunskap och miljökunskap.

Under året specialstuderar vi några områden och reser sedan dit. Vi har bland annat varit i Estland, Lettland, Vitryssland, Polen, Bosnien-Hercegovina och Tyskland.

För att underlätta studierna erbjuder vi:

  • Återkommande personliga samtal
  • Personligt schema
  • Anpassning av undervisningen
  • Stödundervisning
  • Ett brett utbud av ämnen
  • Möjlighet till läs- och skrivträning

Inträdeskrav

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande Svenska som andraspråk grundläggande.

Ämnen

Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap är skolans allmänna ämnen, de flesta av dem läser vi i TEMA-form. Vid kursstart bestämmer vi tillsammans vilka allmänna ämnen och på vilken nivå du bör läsa, det är alltså inget du behöver bestämma när du söker till skolan.
Internationella profilens karaktärsämnen är internationella relationer, kultur-/religionskunskap, freds-/konfliktkunskap och samhällskunskap.
Kurstiden fördelas ungefär lika mellan allmänna ämnen och karaktärsämnen för den profil du valt.
Vi strävar efter att du under kurstiden ska uppnå behörighet för högskolestudier eller yrkeshögskola.
Utöver de allmänna ämnen och karaktärsämnen du läser har du möjlighet att välja bland tillvalsämnen som presenteras vid läsårets början t ex silversmide och teckenspråk. För att ett tillvalsämne ska kunna genomföras finns en minimigräns för antalet deltagare.

Mål med studierna

Målet är att du ska, genom att ha blivit sedd och i mötet med andra, ha getts möjlighet till en personlig utveckling som resulterat i en bättre självkänsla.

Dessutom har du möjlighet att få grundläggande behörighet i de ämnen du behöver för att kunna söka till högskolan eller yrkeshögskolan. Det kan ta olika lång tid, 1-3 år, beroende på hur mycket du läst tidigare och vilka ämnen du där har fått behörighet i.
Mullsjö folkhögskolas lärandemål

Temadagar

Under året har vi några temadagar då vi arbetar med ett speciellt ämnesområde, exempelvis internationella frågor, miljö eller kulturfrågor.

Resor

Under kurstiden genomför vi studieresor, några utomlands. Resorna är en viktig del av undervisningen och vi önskar därför att alla deltar. Du betalar ett självkostnadspris för resorna du är med på.

Praktik

Vi erbjuder möjlighet till en veckas praktik. Du tar själv initiativ att söka praktik på en arbetsplats du vill lära känna.

Intyg

Efter avslutad kurs får du dels ett intyg med vilka ämnen du läst och i vilken omfattning, dels ett intyg med studieomdöme enligt folkhögskolans 7-gradiga skala. Detta ger dig möjlighet att söka till högskolan om du har uppnått grundläggande behörighet. Du har också möjlighet att få särskild behörighet i vissa ämnen. Om du får grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller fått godkända grundskolestudier får du ett intyg på SeQF-nivå. Detta är ett system som kan användas i Europa för att visa vilken nivå ditt intyg gäller på. Du kan läsa mer om lärandemålen för SeQF-intyg här:
Mullsjö folkhögskolas lärandemål
Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyghttps://www.folkhogskola.nu

Kostnader

Vad det kostar att studera på Mullsjö folkhögskola kan du läsa om under fliken: Om folkhögskolan/Kostnader

Tider

Läsår 2021-22:
Hösttermin: 23 aug –17 dec 2021
Vårtermin: 10 jan – 3 juni 2022

Ansökan

För ansökan till vårterminen 2022:
Du söker via Schoolsoft eller på folkhögskolans ansökningsformulär. Du är välkommen med din ansökan under hela året. Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se

För att få en tydligare bild av vem du är, vill vi att du skriver ett brev. I brevet berättar du vem du är, vad du gjort tidigare och vad du har för förväntningar på dina studier på Mullsjö folkhögskola.