Livslust med skaparglädje (läsår 2021-22)

Livslust med skaparglädje

Startar läsåret 2021-2022!

Är du intresserad av människors hälsa och hur kulturen kan användas som redskap för ett bättre mående? Då är vår profil Livslust med skaparglädje något för dig!

Under året ägnar vi oss åt skapande i olika material och lär oss grunderna. Du kommer att få prova bl a teckning, måleri, keramik och silversmide. Allt utifrån intressen,och de gästföreläsare vi får, kommer vi till exempel att kunna erbjuda dig att sjunga i kör, skriva och läsa dikter, ta fina foton med mobilkameran, väva eller trycka på tyger. Vi strävar även efter att vara ute i naturen för att finna ro, inspiration och energi.

I den här profilen vill vi poängtera vikten av att njuta av nuet, processen och själva skapandet, istället för slutprodukten, som vi så ofta fokuserar på i vårt dagliga liv.

Profilen kräver inga förkunskaper. Den är till för alla som är nyfikna på olika former av konst och skapande hantverk, samt har ett intresse av att lära känna sig själv och andra genom samtal och övningar.Du kommer att få tid och möjlighet att utforska var just du hittar dina kraftkällor och dina redskap till ett hållbart liv, genom livets olika skeenden.

Kultur och konst/hantverk av olika slag används alltmer inom de yrken där man på olika sätt arbetar med människors hälsa och välbefinnande. Du kan ha god nytta av kursens innehåll inom yrken som arbetsterapeut, bildpedagog, konstterapeut, socialpedagog och andra yrkeskategorier där man arbetar med människor.

Kom som du är, lär känna dig själv mer och utvecklas tillsammans.

För att underlätta studierna erbjuder vi:

  • Återkommande personliga samtal
  • Personligt schema
  • Anpassning av undervisningen
  • Stödundervisning
  • Tid för inläsning
  • Ett brett utbud av ämnen
  • Möjlighet till läs- och skrivträning

Inträdeskrav

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande Svenska som andraspråk grundläggande.

Ämnen

Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap är skolans allmänna ämnen. Vid kursstart bestämmer vi tillsammans vilka allmänna ämnen och på vilken nivå du bör läsa, det är alltså inget du behöver bestämma när du söker till skolan.
Karaktärsämnen på Livslust med skaparglädje är praktisk- estetiska ämnen såsom bild (teckning och målning), keramik och silversmide. Vi kommer även röra oss mellan ämnena estetik, filosofi, teologi och psykologi, där vi tittar närmare på vad som främjar en god inre hälsa. I arbeten och samtal tar vi avstamp i samlad forskning och från WHO´s undersökning om vikten av en god existentiell hälsa, och de åtta byggstenar det bygger på, för att uppleva en bättre social, fysisk och psykisk hälsa. Ibland kanske du även tar med tankarna in i skapandet.

Kurstiden fördelas ungefär lika mellan allmänna ämnen och karaktärsämnen för den profil som du valt.

Vi strävar efter att du under kurstiden ska uppnå behörighet för högskolestudier.
Utöver de allmänna ämnen och karaktärsämnen du läser har du möjlighet att välja bland ett antal tillvalsämnen, t ex: psykologi, nybörjarspråk, silversmide, musik, teckenspråk och naturkunskap 2. För att ett tillvalsämne ska kunna genomföras finns en minimigräns för antalet deltagare.

Mål med studierna

Målet med studierna på allmän kurs är att du ska få grundläggande behörighet i de ämnen du behöver för att kunna söka till högskolan. Det kan ta olika lång tid, 1-3 år, beroende på hur mycket du läst tidigare och vilka ämnen du där har fått behörighet i.
Mullsjö folkhögskolas lärandemål

Temadagar

Under året har vi några temadagar då vi arbetar med ett speciellt ämnesområde, exempelvis internationella frågor, miljö eller kulturfrågor.

Resor

Under kurstiden genomför vi studieresor. Resorna är en viktig del av undervisningen och vi önskar därför att alla deltar.

Praktik

Vi erbjuder möjlighet till praktik. Du tar själv initiativ att söka praktik på en arbetsplats du vill lära känna.

Intyg

Efter avslutad kurs får du dels ett intyg med vilka ämnen och i vilken omfattning du läst dem, dels ett intyg med studieomdöme enligt folkhögskolans 7-gradiga skala. Detta ger dig möjlighet att söka till högskolan om du har uppnått grundläggande behörighet. Du har också möjlighet att få särskild behörighet i vissa ämnen. Om du får grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller fått godkända grundskolestudier får du ett intyg på SeQF-nivå. Detta är ett system som kan användas i Europa för att visa vilken nivå ditt intyg gäller på. Du kan läsa mer om lärandemålen för SeQF-intyg här:
Mullsjö folkhögskolas lärandemål

Kostnader

Vad det kostar att studera på Mullsjö folkhögskola kan du läsa om under fliken: Om folkhögskolan/Studieekonomi

Tider

Startar läsåret 2021-2022