Inställd! Personlig assistent för dig med svenska som andraspråk

Profilen startar läsår 2022-23

Personliga assistenter ger personer med funktionsnedsättning förutsättningar för att kunna leva ett jämlikt liv.

Behoven kan se olika ut och under kursen får du därför grundläggande kunskaper för arbetet som assistent till olika grupper av funktionsnedsatta. Du får läsa om olika funktionsvariationer och får mer kunskap om hur det kan vara att leva ett liv med andra förutsättningar. Lagar, regler, friskvård, psykologi, etik och förhållningssätt står också på schemat.

Profilen vänder sig till dig som vill arbeta med människor i hem, skol/arbetsliv och på fritiden. Målet är att du kunna arbeta utifrån brukarens egna möjligheter och resurser, samt dennes intressen och personlighet. Utbildningen ger dig en helhetssyn så att du kan ge service, råd och omsorg utifrån de unika behoven. Under kursen kommer du att möta olika brukare, anhöriga, arbetsgivare och beslutsfattare inom yrkesområdet. Vi gör också studiebesök för att få en inblick i hur vardagen kan se ut för någon med funktionsvariation.

För att underlätta studierna erbjuder vi:

  • Återkommande personliga samtal
  • Personligt schema
  • Anpassning av undervisningen
  • Stödundervisning
  • Ett brett utbud av ämnen
  • Möjlighet till läs- och skrivträning

Inträdeskrav

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande Svenska som andraspårk grundläggande.

Ämnen

Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, religion och historia är skolans allmänna ämnen. Vid kursstart bestämmer vi tillsammans vilka allmänna ämnen och på vilken nivå du bör läsa, det är alltså inget du behöver bestämma när du söker till skolan. Kurstiden fördelas ungefär lika mellan allmänna ämnen och karaktärsämnen för den utbildning du valt.
Profilens karaktärsämnen är svenska som andraspråk, hjälpmedel för kommunikation, kunskap om funktionshinder, livsvillkor och delaktighet, samhällskunskap, psykologi, etik och friskvård.

Utöver de allmänna ämnen och karaktärsämnen du läser har du möjlighet att välja bland tillvalsämnen som presenteras vid läsårets början t ex silversmide och teckenspråk.

Mål med studierna

Målet är att du ska, genom att ha blivit sedd och i mötet med andra, ha getts möjlighet till en personlig utveckling som resulterat i en bättre självkänsla.
Dessutom har du möjlighet att få grundläggande behörigheti de ämnen du behöver för att kunna söka till högskolan. Det kan ta olika lång tid, 1-3 år, beroende på hur mycket du läst tidigare och vilka ämnen du där har fått behörighet i.
Mullsjö folkhögskolas lärandemål

Temadagar

Under året har vi några temadagar då vi arbetar med ett speciellt ämnesområde, exempelvis internationella frågor, miljö eller kulturfrågor.

Resor

Under kurstiden genomför vi studieresor. Resorna är en viktig del av undervisningen och vi önskar därför att alla deltar.

Praktik

Vi erbjuder möjlighet till praktik. Du tar själv initiativ att söka praktik på en arbetsplats du vill lära känna.

Intyg

Efter avslutad kurs får du dels ett intyg med vilka ämnen du läst och i vilken omfattning, dels ett intyg med studieomdöme enligt folkhögskolans 7-gradiga skala. Detta ger dig möjlighet att söka till högskolan om du har uppnått grundläggande behörighet. Du har också möjlighet att få särskild behörighet i vissa ämnen. Om du får grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller fått godkända grundskolestudier får du ett intyg på SeQF-nivå. Detta är ett system som kan användas i Europa för att visa vilken nivå ditt intyg gäller på. Du kan läsa mer om lärandemålen för SeQF-intyg här:
Mullsjö folkhögskolas lärandemål
Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyghttps://www.folkhogskola.nu

Tider

Hösttermin: 24 aug –18 dec 2020
Vårtermin: 7 jan – 2 juni 2021

Läsår 2021-22:
Hösttermin: 23 aug –17 dec 2021
Vårtermin: 10 jan – 3 juni 2022

Ansökan

För bäst chans till en kursplats bör din ansökan vara inne senast den 15 maj, därefter antar vi löpande i mån av plats fram till kursstart.

Du söker via Schoolsoft eller på folkhögskolans ansökningsformulär.
Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se

För att få en tydligare bild av vem du är, vill vi att du skriver ett brev. I brevet berättar du vem du är, vad du gjort tidigare och vad du har för förväntningar på dina studier på Mullsjö folkhögskola.

Välkommen med din ansökan!