Personlig assistent (läsår 2019-20)

 • Teckenspråk

  Teckenspråk

 • Ledsagning

  Ledsagning

 • En inblick i livet som person med dövblindhet

  En inblick i livet som person med dövblindhet

 • Grundläggande kunskaper för arbetet som assistent

  Grundläggande kunskaper för arbetet som assistent

Personlig assistentkurs med teckenspråk

Personliga assistenter ger personer med funktionsnedsättning förutsättningar för ett fungerande liv.

Behoven kan se olika ut och under kursen får du därför grundläggande kunskaper för arbetet som assistent till olika grupper av funktionsnedsatta. Du får lära dig grunderna i teckenspråk, ledsagning och får en inblick i livet som person med dövblindhet. Handikappkunskap, psykologi, lagar, regler, friskvård, etik och förhållningssätt står också på schemat.

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med människor i hem, skola och arbetsliv. Målet är att kunna arbeta utifrån brukarens egna möjligheter och resurser. Utbildningen ger dig en helhetssyn så att du kan ge service, råd och omsorg utifrån de unika behoven. Under kursen kommer du att möta olika brukare, anhöriga, arbetsgivare och beslutsfattare inom yrkesområdet. Vi gör också studiebesök för att se hur vardagen för olika funktionsnedsatta fungerar.

För att underlätta studierna erbjuder vi:

 • Återkommande personliga samtal
 • Personligt schema
 • Anpassning av undervisningen
 • Stödundervisning
 • Tid för inläsning
 • Ett brett utbud av ämnen
 • Möjlighet till läs- och skrivträning

Inträdeskrav

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande Svenska som andraspråk grundläggande.

Ämnen

Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, livsåskådning, historia och datakunskap är skolans allmänna ämnen. Vid kursstart bestämmer vi tillsammans vilka allmänna ämnen och på vilken nivå du bör läsa, det är alltså inget du behöver bestämma när du söker till skolan. Kurstiden fördelas ungefär lika mellan allmänna ämnen och karaktärsämnen för den utbildning du valt.
Personlig assistentkursens karaktärsämnen är teckenspråk och kommunikation, kunskapom funktionshinder, livsvillkor och delaktighet, samhällskunskap, psykologi, etik och friskvård. Utöver de allmänna ämnen och karaktärsämnen du valt har du möjlighet att välja bland ett antal tillvalsämnen, t ex: psykologi, nybörjarspråk, silversmide, musik, och naturkunskap. Om du vill läsa ett tillvalsämne anger du det vid kursstarten. För att ett tillvalsämne ska kunna genomföras finns en minimigräns för antalet deltagare.

Mål med studierna

Målet med studierna på allmän linje är att du skall få grundläggande behörighet i de ämnen du behöver för att kunna söka till högskolan. Det kan ta olika lång tid, 1-3 år, beroende på hur mycket du läst tidigare och vilka ämnen du där har fått behörighet i.
Mullsjö folkhögskolas lärandemål

Temadagar

Under året har vi några temadagar då vi arbetar med ett speciellt ämnesområde, exempelvis internationella frågor, miljö eller kulturfrågor.

Resor

Under kurstiden genomför vi studieresor. Resorna är en viktig del av undervisningen och vi önskar därför att alla deltar.

Praktik

Vi erbjuder möjlighet till praktik. Du tar själv initiativ att söka praktik på en arbetsplats du vill lära känna.

Intyg

Efter avslutad kurs får du dels ett intyg med vilka ämnen och i vilken omfattning du läst dem, dels ett intyg med studieomdöme enligt folkhögskolans 7-gradiga skala. Detta ger dig möjlighet att söka till högskolan om du har uppnått grundläggande behörighet. Du har också möjlighet att få särskild behörighet i vissa ämnen. Om du får grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller fått godkända grundskolestudier får du ett intyg på SeQF-nivå. Detta är ett system som kan användas i Europa för att visa vilken nivå ditt intyg gäller på. Du kan läsa mer om lärandemålen för SeQF-intyg här:
Mullsjö folkhögskolas lärandemål

Tider

Läsår 2019-20:
Hösttermin: 21 aug – 17 dec 2019
Vårtermin: 8 jan – 2 juni 2020

Läsår 2020-21:
Hösttermin: 24 aug –18 dec 2020
Vårtermin: 7 jan – 2 juni 2021

Ansökan

Du söker via Schoolsoft eller på folkhögskolans ansökningsformulär. Du är välkommen med din ansökan under hela året.
Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se

För att få en tydligare bild av vem du är, vill vi att du skriver ett brev. I brevet berättar du vem du är, vad du gjort tidigare och vad du har för förväntningar på dina studier på Mullsjö folkhögskola.

Välkommen med din ansökan!