Inställd! Teckenspråk med dövblindkunskap

Profilen startar läsår 2022-23

Vill du berika dina språkkunskaper med ett helt nytt språk och samtidigt ha ett riktigt roligt år? Då är Allmän kurs – Teckenspråk med dövblindkunskap något för dig!

Här börjar vi från grunden och efter ett år behärskar du en vardagskommunikation på teckenspråk! Du lär dig också syntolkning, ledsagning, dövrealia, dövblindkunskap och grunden i socialhaptiska signaler.

Profilen har tio teckenspråkslektioner i veckan och du har möjlighet att välja till ytterligare lektioner som tillval för att få mer tid på ditt schema för att lära dig det nya språket. Vi värnar om att erbjuda våra döva deltagare på skolan en teckenspråkig miljö, och du blir en självklar del av den!

Vi har temadagar i ämnena syn- /hörselnedsättning och dövblindhet, bjuder in föreläsare och gör olika studiebesök.

Utöver dina teckenspråkslektioner läser du de allmänna ämnen som du behöver för att få din gymnasiebehörighet.

Inga förkunskaper krävs.

För att underlätta studierna erbjuder vi:

  • Återkommande personliga samtal
  • Personligt schema
  • Anpassning av undervisningen
  • Stödundervisning
  • Ett brett utbud av ämnen
  • Möjlighet till läs- och skrivträning

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande Svenska som andraspråk grundläggande.

Ämnen

Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap är skolans allmänna ämnen, de flesta av dem läser vi i TEMA-form.Vid kursstart bestämmer vi tillsammans vilka allmänna ämnen och på vilken nivå du bör läsa, det är alltså inget du behöver bestämma när du söker till skolan.
Profilens karaktärsämnen är teckenspråk, men du få också grundläggande kunskap i dövrealia, dövblindkunskap, syntolkning och ledsagning.
Kurstiden fördelas ungefär lika mellan allmänna ämnen och karaktärsämnen för den profil som du valt.

Utöver de allmänna ämnen och karaktärsämnen du läser har du möjlighet att välja bland tillvalsämnen som presenteras vid läsårets början t ex silversmide och teckenspråk.

För att ett tillvalsämne ska kunna genomföras finns en minimigräns för antalet deltagare.

Mål med studierna

Målet är att du ska, genom att ha blivit sedd och i mötet med andra, ha getts möjlighet till en personlig utveckling som resulterat i en bättre självkänsla. Dessutom har du möjlighet att få grundläggande behörighet i de ämnen du behöver för att kunna söka till högskolan. Det kan ta olika lång tid, 1-3 år, beroende på hur mycket du läst tidigare och vilka ämnen du där har fått behörighet i.
Mullsjö folkhögskolas lärandemål

Temadagar

Under året har vi några temadagar då vi arbetar med ett speciellt ämnesområde, exempelvis internationella frågor, miljö eller kulturfrågor.

Resor

Under kurstiden genomför vi studieresor. Resorna är en viktig del av undervisningen och vi önskar därför att alla deltar.

Praktik

Vi erbjuder möjlighet till en veckas praktik. Du tar själv initiativ att söka praktik på en arbetsplats du vill lära känna.

Intyg

Efter avslutad kurs får du dels ett intyg med vilka ämnen och i vilken omfattning du läst dem, dels ett intyg med studieomdöme enligt folkhögskolans 7-gradiga skala. Detta ger dig möjlighet att söka till högskolan om du har uppnått grundläggande behörighet. Du har också möjlighet att få särskild behörighet i vissa ämnen. Om du får grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller fått godkända grundskolestudier får du ett intyg på SeQF-nivå. Detta är ett system som kan användas i Europa för att visa vilken nivå ditt intyg gäller på. Du kan läsa mer om lärandemålen för SeQF-intyg här:
Mullsjö folkhögskolas lärandemål
Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyghttps://www.folkhogskola.nu

Kostnader

Vad det kostar att studera på Mullsjö folkhögskola kan du läsa om under fliken: Om folkhögskolan/Studieekonomi

Tider

Läsår 2021-22:
Hösttermin: 23 aug –17 dec 2021
Vårtermin: 10 jan – 3 juni 2022

Ansökan

För bäst chans till en kursplats bör din ansökan vara inne senast den 15 maj, därefter antar vi löpande i mån av plats fram till kursstart.

Du söker via Schoolsoft eller på folkhögskolans ansökningsformulär. Du är välkommen med din ansökan under hela året. Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se

För att få en tydligare bild av vem du är, vill vi att du skriver ett brev. I brevet berättar du vem du är, vad du gjort tidigare och vad du har för förväntningar på dina studier på Mullsjö folkhögskola.