Grundläggande kurs med IT

Grundläggande kurs med IT-

för dig som har ett annat modersmål än svenska

På den här kursen studerar vi det svenska språket på grundläggande nivå. Vi utvecklar vår svenska genom att läsa, skriva och samtala om ämnen som intresserar oss. Ofta diskuterar vi aktuella frågor i samhället och våra egna erfarenheter.

I kursen fördjupar du också dina IT-kunskaper. Idag kan man göra det mesta med datorn. Det finns snart inget jobb där du inte behöver använda dator. I den här kursen får du lära dig om hur datorn och Windows fungerar. Vi går igenom vad man bör kunna för att använda datorn på arbetsplatsen. Grundläggande kunskap i hur internet och faror och utmaningar med digital kommunikation är liksom källkritik en del av kursen.

Kursdeltagarna har stora möjligheter att påverka innehållet i kursen efter vad gruppen har för förkunskaper och intressen.

För att underlätta studierna erbjuder vi:

  • Återkommande personligt samtal
  • Anpassning av undervisningen
  • Stödundervisning
  • Möjlighet till läs-och skrivträning

Inträdeskrav

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande Sfi D.

Ämnen

Kursens karaktärsämnen är IT-kunskap och svenska som andraspråk. Du läser också engelska, samhällskunskap och matematik.

Mål med studierna

Målet med studierna är att du ska skaffa dig grundskolekompetens för att kunna börja gymnasiet. Det kan ta olika lång tid, 1-2 terminer, beroende på förkunskaper.

Temadagar

Under året har vi några temadagar då vi arbetar med ett speciellt ämnesområde, exempelvis internationella frågor, miljö eller kulturfrågor.

Praktik

Vi erbjuder möjlighet till en veckas praktik. Du tar själv initiativ att söka praktik på en arbetsplats du vill lära känna.

Intyg

Efter avslutad kurs får du dels ett intyg med vilka ämnen och i vilken omfattning du läst dem, dels ett intyg med studieomdöme enligt folkhögskolans 7-gradiga skala.

Tider

Läsår 2019-20:
Hösttermin: 21 aug – 17 dec 2019
Vårtermin: 8 jan – 2 juni 2020

Ansökan

Du söker via Schoolsoft alternativt på folkhögskolans ansökningsformulär och är välkommen med din ansökan under hela året. Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se

För att få en tydligare bild av vem du är, vill vi att du skriver ett brev. I brevet berättar du vem du är, vad du gjort tidigare och vad du har för förväntningar på dina studier på Mullsjö folkhögskola.