Etableringsuppdraget

glada miner

Mullsjö folkhögskola bedriver, på regeringens uppdrag, en etableringskurs för nyanlända tillsammans med June och Södra Vätterbygdens folkhögskolor i Jönköping.

Det är Arbetsförmedlingen som har anvisat deltagarna. I kursen ingår naturligtvis mycket undervisning i svenska, men också studiebesök och praktik på olika arbetsplatser. Lärarna kommer från Mullsjö, June och Södra Vätterbygdens folkhögskolor.

Kursen är på 30 veckor och har 21 platser. Den pågår mellan den 17 september 2018 till den 16 mars 2019. Lektionerna hålls på Södra Vätterbygdens folkhögskola på måndagar, onsdagar och torsdagar. På tisdagarna görs olika studiebesök med utgångspunkt från June folkhögskola. Där samtalar man också om de besök man gjort och lär sig svenska lite praktiskt utifrån de besök man gjort. Fredagarna är vikta för praktik.

Många av deltagarna går vidare till jobb eller andra studier efter kursens slut.

Är du intresserad, eller känner någon som kan vara aktuell för etableringskursen?
Kontakta i så fall Arbetsförmedlingen i Jönköping eller Mullsjö, Amalia Rangenstedt