Bildskolan

 • Jobbar i ateljén

  Jobbar i ateljén

 • Med en modell som motiv skulpterar eleverna i lera.

  Med en modell som motiv skulpterar eleverna i lera.

Människan har alltid varit kreativ.

Är du nyfiken på vad du kan åstadkomma med din tanke, din fantasi och dina händer om du verkligen tar dig tid? På bildskolan får du både tid och träning. Du har tillgång till ateljén dygnet runt och en egen arbetsplats. I våra ateljéer arbetar du med färg, form och komposition och du lär dig iaktta detaljer omkring dig. När du ser världen på ett fritt och oreserverat sätt hittar du ditt eget bildspråk. Att hitta sitt bildspråk är att hitta sig själv! Men det ställer krav på självständigt tänkande och mod att våga ifrågasätta. Målet är att du lär dig iaktta, analysera och formulera.

Ditt eget uttryckssätt

På Bildskolan fördjupar vi oss i måleriet och du får hjälp att hitta ditt eget uttryckssätt och en teknik som passar dig. Under året arbetar vi med flera tekniker så som kol, akryl, torrpastell, akvarell och grafiska tekniker. Gemensamma uppgifter varvas med egna projekt. Vi skulpterar även i lera efter levande modell.

Genom samtal utvecklas ett självständigt tänkande och en förmåga att analysera bilder. Det ger övning i att formulera sig kring sin konst och sitt uttryckssätt. Vi arbetar även mycket med att stärka självförtroende och självkänsla med syftet att våga möta sin publik och låta sina alster få ”ta plats”.
Under året har vi flera gemensamma utställningar och du får även möjlighet att själv ställa ut på olika platser i Jönköping.

Under vårterminen gör vi en resa tillsammans. Resan är frivillig. Vi har tidigare besökt Köpenhamn, London och Berlin.

Inträdeskrav

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har 9-årig grundskola eller motsvarande.

Ämnen

I Bildskolan fördjupar du dig i måleri och där ligger tyngdpunkten i utbildningen. Alla som läser på Bildskolan studerar kroki, dokumentationsteknik, grundkurs i digital bildbearbetning, konstkunskap och livsåskådning.

I mån av plats och schemamöjlighet kan du även påverka inriktning på din utbildning genom tillvalsämnena musik, psykologi, silversmide, bibelkunskap, språk och teckenspråk. Om du behöver komplettera ämnen för att få högskolebehörighet kan du välja ur Allmänna linjens ämnesutbud.

Mål med kursen

 • att få goda grunder och utmaningar så att du utvecklar ett personligt uttryckssätt.
 • att få prova på olika material och tekniker både inom bildkonst och 3-dimensionell gestaltning.
 • att du lär dig iaktta, analysera och formulera.
 • att du får möjlighet att ställa ut både gemensamt och separat på olika platser i Jönköping.
 • att ge dig en bra bas inför högre studier inom Konst / Design.

Material

Det finns en mängd olika bildmaterial på marknaden av skiftande märken och kvalitet. På Konst & formutbildningarna utgår vi från det material som finns att köpa på skolan. Du betalar själv materialkostnaderna.

Praktik

Vi erbjuder möjlighet till en veckas praktik. Du tar själv initiativ att söka praktik på en arbetsplats du vill lära känna.

Resor

På Konst & formutbildningarna arrangeras resor till utställningar, museer med mera. Resorna är en viktig del i undervisningen och är därför obligatoriska. Kostnaderna för resorna står du själv för.

Tider

Läsår 2017-18:
Hösttermin: 23 aug – 19 dec 2017
Vårtermin: 8 jan – 1 juni 2018

Intyg

Efter avslutad kurs får du intyg på de ämnen du läst. Detta ger dig möjlighet att söka till högskolan om du har grundläggande behörighet sedan tidigare.

Ansökan

Du söker på folkhögskolans ansökningsformulär alternativt via webbanmälan. Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka via e-post till info@mullsjofolkhogskola.se

För att få en tydligare bild av vem du är, vill vi att du skriver ett brev. I brevet berättar du vem du är, vad du gjort tidigare och vad du har för förväntningar på dina studier på Mullsjö folkhögskola.

Information om lärarna som arbetar på Konst & formlinjen

Välkommen med din ansökan!

Välkommen med din ansökan!