Distanskurser

Inom området Konst & Form erbjuder vi även olika distanskurser.
Utbildningarna är distanskurser på halvfart som innefattar tre obligatoriska helgträffar på skolan. Mellan träffarna möts man via en digital plattform.

Välkommen att läsa mer om innehållet i våra olika distanskurser.

Vårterminen 2023 (distanskurserna är fulltecknad)

Höstterminen 2023
(distanskurserna publiceras i jan-febr 2023)