Om Fotoskolan / kursbeskrivning

Livet består av möten

Fotografens uppgift är ofta att skildra dessa möten. Dina bilder ska få människor att känna det du kände när du tog bilden. Du ska fånga känslor, uttryck och stämningar på bild. För att se riktigt klart kanske du ska sluta ögonen – höra ljuden, känna dofterna som bildar atmosfären runt ditt motiv. Inte konstigt att man säger att bra fotografi skapar varma människor!

Bildspråk/Media

På kursen utvecklar du ditt eget bildspråk och hittar din egen nisch inom fotografin. Du får prova på krävande fotograferingar och lär dig behärska olika verktyg. Du kommer att upptäcka den värld som döljer sig i det analoga liksom i det digitala mörkrummet.
Du arbetar främst med din egen kamera, men i utbildningen ingår även fotografering med mellan- och storformatskamera. Du får återkommande tillfällen för auskultation/praktik i professionell studio. Vi gör gemensamma besök på utställningar och museer. Förutom de ordinarie lärarna träffar du även gästlärare.
Under hösten gör du en veckas studieresa. Resan dokumenteras och visas i en separatutställning på skolan. I de enskilda samtalen och genom de individuella uppgifterna, utvecklar och förädlar du ditt eget fotografiska uttryck som du under våren presenterar i en portfolio.

Grafik

I utbildningen ingår en grafisk kurs som anordnas tillsammans med ett amerikanskt universitet. Kursen sker via internet under vårterminen. Terminen inleds med att du på Mullsjö folkhögskola får möta din amerikanska lärare under en vecka. För dig som vill finns möjligheten att senare under våren resa till universitetet MSSU, där du åter får träffa din lärare samt uppleva Midwest under ett antal dagar.

Ämnen

I Fotoskolan fördjupar du dig i ett ämne och där ligger tyngdpunkten i utbildningen. Alla som läser på Fotoskolan studerar digital bildbearbetning och konstkunskap.

I mån av plats och schemamöjlighet kan du även påverka inriktning på din utbildning genom tillvalsämnen. Om du behöver komplettera ämnen för att få högskolebehörighet kan du välja ur Allmänna linjens ämnesutbud.

—————————————————–

Mål med kursen

Målet är att ge deltagarna en solid teknisk/praktisk färdighet och kunskap i kamerateknik. Först och främst med den egna kameran men även grundläggande färdigheter med mellan- och storformatskamera.

Ljussättningslära och arbete/praktik i studiofotografering. Vidare färdigheter i både det analoga såväl som det digitala mediet, med undervisning i både mörkrumsarbete som arbete med digitala bildredigeringsprogram. Undervisning i sensiometri, hantering av kemiska produkter inom det analoga arbetet. Kunskaper inom det bildrättsliga området.

Att genom studieresor/reseskildringar, besök av gästlärare och praktik ge en inblick i fotografens olika arbetssituationer.

Det viktigaste målet är dock att genom undervisning/handledning i grupp och genom enskilda samtal, utveckla det egna unika bildspråket och uttryckssättet hos varje enskild deltagare, så att deltagaren efter genomgången utbildning kan välja sin egen inriktning inom fotografi.

Material

Du står själv för materialkostnaderna och det material du behöver finns att köpa på skolan.

Praktik

Vi erbjuder möjlighet till en veckas praktik. Du tar själv initiativ att söka praktik på en arbetsplats du vill lära känna.

Resor

Under höstterminen gör alla på Konst & Form en inspirationsresa tillsammans. Vi har tidigare besökt städer som Köpenhamn, Stockholm, Prag, Berlin och Helsingfors. Denna resa ger dig chansen att besöka konstutställningar, museer och andra spännande platser.

Tider

Läsår 2019-20:
Hösttermin: 21 aug – 17 dec 2019
Vårtermin: 8 jan – 2 juni 2020

Intyg

Efter avslutad kurs får du intyg på de ämnen du läst. Detta ger dig möjlighet att söka till högskolan om du har grundläggande behörighet sedan tidigare.

Inträdeskrav

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har 9-årig grundskola eller motsvarande utbildningsbakgrund.

Ansökan

Sista ansökningsdagen den 5 maj. Möjlighet till kursplats ges därefter i mån av plats.

  • Du söker via folkhögskolans Ansökningsblankett alternativt via Schoolsoft.
    Där finns information om vad du behöver bifoga ansökan.
  • Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet som ska följa med din ansökan. I brevet berättar du vem du är, vad du gjort tidigare och vad du har för ambitioner och förväntningar med studierna på Mullsjö folkhögskola.

Arbetsprover

Om du söker till Fotoskolan vill vi även se arbetsprover. Om du skickar dina arbetsprover med post ska de vara emballerade på ett sådant sätt så att vi kan återlämna dem i samma emballage. Glöm inte skicka med returporto! Vi föredrar prints men du kan även mejla dina filer till skolan.
1. Fotografera och skicka in 2 bilder på temat ”Yta”. Du tolkar temat ”yta” precis som du själv vill.
2. Skicka in ytterligare 2 bilder, fritt val.

Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se
Du är varmt välkommen att besöka oss. Vi visar gärna runt dig/din grupp och berättar mer om våra olika utbildningar. Du kan höra av dig till respektive lärare om du vill boka in ett studiebesök.

Information om lärarna som arbetar på Konst & Form

Välkommen med din ansökan!