Keramikskolan

 • Keramikskolan ger dig en bred utbildning i ämnet keramik

  Keramikskolan ger dig en bred utbildning i ämnet keramik

Det går att tala med händerna

Keramik kan vara både vackert och skört som grovt och hårt. Genom dina händer och leran förmedlar du känslor. Att forma ett lerkärl kräver tålamod och träning, men det är ett lustfyllt arbete. Genom ditt arbete lär du dig vad man kan åstadkomma med lera. Vad är dess möjlighet och begränsningar? På Keramikskolan får du teknikerna och tiden att skapa ditt eget förhållningssätt till leran.

Keramikskolan

Keramikskolan riktar sig till dig som är intresserad av keramiskt hantverk och formgivning. Utbildningen är ettårig med möjlighet att läsa ett andra år. Det första året ger en grundläggande keramisk utbildning och år två ger möjlighet till fördjupning inom det keramiska fältet.

Utbildningen ger dig insikter om vad man kan åstadkomma med lera vare sig du är intresserad av brukskeramik, formgivning eller av lera som ett konstnärligt material. Undervisningen är uppdelad i perioder med olika praktiska moment. Verkstadsarbetet varvas med teoretiska delar, individuell handledning och gruppredovisningar. Genom uppgifter och dialog övar du upp din iakttagelseförmåga och förmåga till problemlösning med syftet att hitta ditt eget uttryckssätt. Under året utveckla du ditt eget förhållningssätt till leran, Du lär känna lerans egenskaper, dess möjligheter och begränsningar och tillägna dig de baskunskaper som krävs för att kunna klara av att arbeta självständigt med olika projekt. Motivation och eget ansvar är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt.

Vi får besök av ett antal gästlärare och gör även studiebesök och utställningar. Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för ditt material och studieresor. Kursen ger dig en god keramisk och teknisk grund för att söka vidare till konstskolor/högskolor eller arbeta vidare i en egen verkstad.

År 1

Innehåller grundläggande handformningstekniker och drejning.
Materialteori, framställning av egna glasyrer och engober.
Dekortekniker – både enkla och mer avancerade.
Framställning av gipsformar för lergjutning
Ugnsteori och praktik.
Vedeldade bränningstekniker tex raku, svartbränning och saltbränning
Projektarbete
Gästlärare, studiebesök och utställningsteknik

År 2

Uppgifter som syftar till fördjupning av olika moment från år 1. Du har större möjlighet att formulera dina uppgifter utifrån eget intresse. Våren består av en längre projektperiod.
Genom individuell handledning får du hjälp att planera och genomföra dina projekt.
Du har möjlighet att göra praktik eller någon längre studieresa.
Projektåret ställer krav på motivation och självständigt arbete.

Inträdeskrav

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har 9-årig grundskola eller motsvarande.

Ämnen

Följande ämnen förutom keramik ingår i utbildningen:

Digital bildbearbetning och dokumentationsteknik ger dig verktyg för att presentera dig och ditt arbete och fördjupar ditt arbete med mönster och dekor.

Konstkunskap Konsten och kulturen förändras, byter riktning och gör ständiga återkopplingar till historien. Genom Konstkunskapen får du referenser till ditt eget arbete.

Kroki tecknas kontinuerligt under hela läsåret, dessutom byter du under en vecka keramikverkstan mot bildateljén för att med teckning och måleri ytterligare fördjupa träningen för handen och ögat.

Livsåskådning läses integrerat med skolans alla linjer. Inriktning väljs vid kursstart och för en termin i taget.

I mån av plats och schemamöjlighet kan du även påverka inriktning på din utbildning genom tillvalsämnena musik, psykologi, silversmide, bibelkunskap, språk och teckenspråk. Om du behöver komplettera ämnen för att få högskolebehörighet kan du välja ur Allmänna linjens ämnesutbud.

Mål med kursen

 • Att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i keramiska processer och tekniker.
 • Att eftersträva en individuell undervisningssituation, där eleven får ta ansvar och fatta egna beslut.

Efter utbildningen bör eleven ha

 • Grundläggande kunskaper i drejning och andra formningstekniker
 • Erfarenhet att arbeta från skiss till färdig produkt
 • Kunskaper om olika lertyper ex ler- och stengods.
 • Kunskaper om engobe, att blanda, göra egna och olika engoberingstekniker
 • Grundkunskaper om glasyrtillverkning och viss kunskap om silikatkemi
 • Kunskap och erfarenhet av god verkstadshygien och olika ämnens giftighet
 • Erfarenhet av att göra gjut/stödformar i gips
 • Grundläggande kunskaper om ugnssättning och olika bränningstekniker
 • Kunskap och erfarenhet av olika dekortekniker.

Material

Det finns en mängd olika bildmaterial på marknaden av skiftande märken och kvalitet. På Konst & formutbildningarna utgår vi från det material som finns att köpa på skolan. Du betalar själv materialkostnaderna.

Praktik

Vi erbjuder möjlighet till en veckas praktik. Du tar själv initiativ att söka praktik på en arbetsplats du vill lära känna.

Resor

På Konst & formutbildningarna arrangeras resor till utställningar, museer med mera. Resorna är en viktig del i undervisningen och är därför obligatoriska. Kostnaderna för resorna står du själv för.

Tider

Läsår 2017-18:
Hösttermin: 23 aug – 19 dec 2017
Vårtermin: 8 jan – 1 juni 2018

Intyg

Efter avslutad kurs får du intyg på de ämnen du läst. Detta ger dig möjlighet att söka till högskolan om du har grundläggande behörighet sedan tidigare.

Ansökan

Du söker på folkhögskolans ansökningsformulär alternativt via webbanmälan. Du är välkommen med din ansökan under hela året. Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se

För att få en tydligare bild av vem du är, vill vi att du skriver ett personligt brev. I brevet berättar du vem du är, vad du gjort tidigare och vad du har för ambitioner och förväntningar med studierna på Mullsjö folkhögskola. För oss är det viktigare att du har ett brinnande intresse för form och hantverket än att du har keramiska förkunskaper.

Information om lärarna som arbetar på Konst & formlinjen

Välkommen med din ansökan!