Gästlärare

Varje år kommer olika gästlärare till oss och undervisar. Alla har vi olika förhållningssätt till leran,
vi har olika sätt att arbeta och tänka runt lera, bränningar, glasyrer. Vi blir specialister inom olika
områden. De senaste åren har vi exempelvis haft besök av följande gästlärare.

Kristine Thenman – handledning i konstnärliga projekt –  www.kristinethenman.se

Anders Fredholm – drejning, ugnskunskap, elementlindarkurs – www.fredholm.nu

Jan-Åke Andersson – drejning, kavling, vedeldning – www.anagama.se

Kia Berg-Eneskjöld – dekor, Raku