Raku

Varje år bränner vi raku vid minst ett tillfälle.

Ordet ”raku” härstammar från det kinesiska tecknet för njutning, lycka, glädje och behag.
Tekniken härrör troligen från Korea men utvecklades under 1500-talets början i Japan. Nu för
tiden sker den första bränningen i en vanlig elektrisk ugn. Efter glasering sker den andra bränningen
i  vår vedeldade ugn. Godset ställs in i den rödglödande ugnen. Efter ca tjugo minuter har glasyren
smält ut och tas då ut och läggs direkt i sågspån,halm el dyl för att svalna något i en reducerande
(syrefattig) atmosfär. Slutlig avkylning sker därefter direkt i vatten.

Godset utsätt för kraftiga temperaturväxlingar och blir därför poröst och glasyren krackelerar så
karaktäristiskt för tekniken. Det är inte ovanligt att även godset spricker av påfresningarna.
Japanska keramiker reparerade ibland dessa sprickor med guld och föremålet ansågs då ha mer liv
och blev ofta mera värdefullt.