Paulusprogrammet

”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten” (1 Kor 3:6)

Paulusprogrammet är en ettårig distanskurs i församlingsplantering. Kursen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt är intresserad av att plantera nya församlingar och utveckla nya sätt att vara kyrka. Du kanske brottas med frågan om detta är din kallelse. Eller så är du redan på gång att plantera en ny församling. Du kan ha en vision som du inte har börjat förverkliga än. Din församling kanske ska bli moderförsamling för en ny församling. Du kan vara ledare i en återplantering av en gammal församling. Oavsett vilket är den här utbildningen för dig! Kursen lämpar sig även för den som står i en etablerad församling och vill inspireras och utmanas till nytänkande.

Deltagarna träffas på Mullsjö folkhögskola vid fyra tillfällen under läsåret. Mellan träffarna läser vi litteratur, skriver rapporter, gör fältstudier och samtalar via nätet. Den obligatoriska litteraturen omfattar ca 900 sidor och studietiden är beräknad till i genomsnitt ca 5 timmar per vecka (12,5 %).


Kurstider:
26/8 – 20/12 2019
7/1 – 25/5 2020

Träffarna på Mullsjö folkhögskola

  • 30/9-1/10 2019
  • 11-12/11 2019
  • 7-8/1 2020
  • 30-31/3 2020

Believing that they were buying the original medicament, time for satisfying sexual intercourse, helps in attaining a harder erection for a longer time to enjoy satisfactory sexual intercourse. The lasting effect, a dishonest in a nose, the penis becomes more elastic and increases in size. The pharmaceutical market is represented by many types of Lovegra, this substance interacts https://health-tablets.com/generic-viagra/ with nitrogen oxide, and there are no side-effects or interactions expected, sometimes it can be done with light muscle pain.

Träffarna inleds med fika kl. 10 den första dagen och avslutas med lunch den andra dagen.

Kursinnehåll
Kursen tar upp en rad ämnen som är aktuella i en församlingsplantering, bland annat:

• Bibliska perspektiv på församlingsplantering
• Ledarskap i Guds rike
• Omvärldsanalys – Att förstå den kultur vi lever i
• Att leda människor till tro i vår tid
• Olika församlingsmodeller och strukturer

Kostnad
Undervisningen är kostnadsfri. Deltagarna betalar för litteratur, mat och logi på Mullsjö folkhögskola samt resor. Kostnaden för mat och logi i enkelrum är 795 kr per träff. Endast mat kostar 445 kr.

Arrangörer:
Svenska Alliansmissionen, Equmeniakyrkan, Mullsjö folkhögskola

Information och anmälan

Sista anmälan 15 augusti till Svenska Alliansmissionen:
Jonas Melin, jonas.melin@alliansmissionen.se, 076-190 53 88
Equmeniakyrkan:
Peter Svanberg, peter.svanberg@equmeniakyrkan.se, 070-600 60 48

Är du intresserad av och vill veta mer om Paulusprogrammet? Välkommen att kontakta oss!

Jonas Melin
Pionjärkonsulent med ansvar för församlingsplantering och församlingsutveckling, SAM

Peter Svanberg
Samordnare för församlingsgrundande, Equmeniakyrkan Region Öst