Paulusprogrammet 2.0

”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten” (1 Kor 3:6)

Image

En distanskurs om missionella initiativ och nya sätt att vara kyrka

Paulusprogrammet 2.0 är en ettårig distanskurs om hur vi kan nå ut med evangeliet och bygga församlingar i Sverige. Den handlar både om att starta nya församlingar och att utveckla gamla. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av missionella initiativ och nya sätt att vara kyrka. Du kanske är på gång att plantera en ny församling eller jobbar med utveckling och förändring i en redan befintlig. Du kanske står i en återplantering av en gammal församling som hotas av nedläggning. Du kanske brottas med din kallelse eller har en vision som du inte har börjat förverkliga än. Din församling kanske ska bli moderförsamling till en ny församling. Om något av detta stämmer så är den här kursen för dig.

Deltagarna träffas på Mullsjö folkhögskola vid fyra tillfällen under läsåret. Mellan träffarna läser vi litteratur, skriver rapporter, gör fältstudier och samtalar via nätet. Den obligatoriska litteraturen omfattar ca 900 sidor och studietiden är beräknad till i genomsnitt ca 5 timmar per vecka (12,5 %).

Image

Kursens upplägg

Deltagarna träffas på Mullsjö folkhögskola vid fyra tillfällen under läsåret. Mellan träffarna läser man litteratur, skriver rapporter, gör fältstudier och samtalar via nätet. Den obligatoriska litteraturen omfattar ca 900 sidor och studietiden är beräknad till i genomsnitt ca fem timmar per vecka (12,5 %).

Nästa kurs

Nästa omgång av Paulusprogrammet 2.0 startar i september 2021.


Kursinnehåll

Kursen tar upp en rad ämnen som är aktuella inom området, bland annat:

 • Ledarskap i Guds rike
 • Missionella lärjungar och församlingar
 • Omvärldsanalys – att förstå den kultur vi lever i
 • Att leda människor till tro i vår tid
 • Bibliska perspektiv på församlingsplantering och församlingsliv
 • Församlingens DNA
 • Nya sätt att vara kyrka
 • Olika församlingsmodeller och strukturer

Lärare

 • Jonas Melin (kursledare)
  pionjärkonsulent SAM, pastor och bibellärare
 • Sara Linnarsson
  pastor i Laholms församlingsgemenskap (SAM)
 • Alexander Bervebrink
  skolpastor i Nässjö och medarbetare inom Gå ut mission
 • Anton Karlsson
  församlingsplanterare i Borås och medarbetare inom Gå ut mission

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri. Deltagarna betalar för litteratur, mat och logi på Mullsjö folkhögskola samt resor. Kostnaden för mat och logi i enkelrum är 795 kr per träff. Endast mat kostar 445 kr.

Arrangörer
Svenska Alliansmissionen och Mullsjö folkhögskola

Information och anmälan

Anmälan sker till Svenska Alliansmissionen:
Jonas Melin, jonas.melin@alliansmissionen.se, 076-190 53 88

Är du intresserad av och vill veta mer om Paulusprogrammet 2.0? Välkommen att kontakta oss!

Jonas Melin
Pionjärkonsulent med ansvar för församlingsplantering och församlingsutveckling, SAM