Paulusprogrammet

”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten” (1 Kor 3:6)

Paulusprogrammet är en 1-årig distanskurs i församlingsplantering. Kursen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt är intresserad av att plantera nya församlingar. Du kanske brottas med frågan om detta är din kallelse eller redan är på gång att plantera en ny församling.  Du kanske har en vision som du inte har börjat förverkliga än. Din församling kanske ska bli moderförsamling till en ny församling. Du kanske är ledare i en återplantering av en gammal församling. Den här utbildningen är för dig. Kursen lämpar sig även för den som står i en etablerad församling och vill inspireras och utmanas till nytänkande.

Deltagarna träffas på Mullsjö folkhögskola vid fyra tillfällen under läsåret. Mellan träffarna läser vi litteratur, skriver rapporter, gör fältstudier och samtalar via nätet.
Den obligatoriska litteraturen omfattar ca 900 sidor och studietiden är beräknad till i genomsnitt ca 5 timmar per vecka (12,5 %).

Kurstider 2018: 27/8 – 18/12 2018, 7/1 – 24/5 2019

Träffarna på Mullsjö folkhögskola

  • 1-2 oktober 2018
  • 12-13 november 2018
  • 7-8 januari 2019
  • 8-9 april 2019

Dessa träffar börjar på måndagen kl. 10.30 och slutar med lunch på tisdagen. Det betyder att man kan åka tåg från både Malmö och Stockholm på måndagsmorgonen och hinna tillbaka i god tid på tisdagskvällen.

Kursinnehåll
Kursen tar upp en rad ämnen som är aktuella i en församlingsplantering. Bland ämnena finns bland annat följande rubriker:

• Naturlig församlingsplantering
• Ledarskap i Guds rike
• Omvärldsanalys – Att förstå den kultur vi lever i
• Att leda människor till tro i vår tid
• Missionell kyrka
• Olika församlingsmodeller och strukturer

Kostnad
Undervisningen är kostnadsfri. Deltagarna betalar för litteratur, mat och logi på Mullsjö folkhögskola och resor. Kostnaden för mat och logi i enkelrum är 795 kr per träff. Endast mat kostar 445 kr.

Arrangörer:
Svenska Alliansmissionen, Equmeniakyrkan, Mullsjö folkhögskola

Information och anmälan

Sista anmälan 15 augusti
Svenska Alliansmissionen:
Jonas Melin, jonas.melin@alliansmissionen.se, 076-190 53 88
Equmeniakyrkan:
Peter Svanberg, peter.svanberg@equmeniakyrkan.se, 070-600 60 48

Är du intresserad av och vill veta mer om Paulusprogrammet? Välkommen att kontakta oss!

Jonas Melin
Pionjärkonsulent med ansvar för församlingsplantering och församlingsutveckling, SAM

Peter Svanberg
Samordnare för församlingsgrundande, Equmeniakyrkan Region Öst