Kursinnehåll

arbete på fältet

Självförsörjande småbruk: jordbruk, skogsbruk och djurhållning
Arbetskörning med häst
Hästhantering inkl. grundläggande ridning
Arbetskörning med traktor
Underhåll av traktor & andra maskiner
Växtplanering, växtföljd, strategier
Jordbearbetning: Vårbruk; gödsling, plöjning, harvning, sådd
Vall, slåtter och höhantering
Spannmål: planering, utsäde, kultursorter, meja, kraka, tröska och torka
Rotfrukter, potatis och andra grönsaker
Vård, utfodring, inhysning, uppfödning, stängsling av kor, får, häst, gris, kanin, höns, ankor
Integrerade system
Skötsel av betesmark och betesstrategier
Slakt
Skogskötsel
Hästkörning i skogen
Vedhantering

djur på gården

Odling i teori och praktik
Växtbiologi – Vad behöver växterna?
Mark- och jordlära
Gödsling
Kompostering
Grönsaksodling: Traditionell radodling med häst, täckodling, intensivodling, permakultur-trädgård
Odlingsplanering, växtföljd
Förkultivering, sådd, plantering
Ogräs, Ohyra
Bevattning
Skörd
Frukt och bärodling
Kryddor och medicinal växter

grödor samt bröd i ugn

Självhushållningsköket
Traditionell matlagning från grunden,
Hushållsmejeri: ost, smör, filmjölk, yoghurt mm
Bröd
Kött, styckning, korv och andra charkprodukter

Förvaring och förädling
Förvara i jordkällare och stuka
Inläggningar, torka, konservera, mjölksyra, safta, sylta, salta, röka

Kulturmiljövård
Ängsskötsel
Restaurering av slåtter-, hag- och ängsmarker
Lieslåtter
Bygga gärdesgårdar
Hamla träd

gårdsarbete

Boende, Fastighetsskötsel, byggnation
Ekologiskt boende och byggande: vatten, avfallshantering, avlopp, toalett, gråvatten, el & energi, uppvärmning & matlagning.
Skötsel, underhåll & reparationer.
Eldning i vedspis, panna och kamin.
Vedhantering.

Hållbar & resilient livsföring
Omvärldsanalys
Hållbarhet
Kretslopp & resursanvändning
Frivillig enkelhet
Omställning
Permakultur

Fördjupningsämnen, projekt exempel
Odla grönsaker till försäljning
Andelsjordbruk
Naturlig hästhållning
Hållbart skogsbruk
Småskaligt sågverk
Biodling
Jakt
Kulturmiljövård
Historia, hästens roll i lantbruket
Permakultur fördjupning
Omställning fördjupning
Timring
Raket spis
Skogsträdgård