Volontärlinjen Global (pausad läsår 2017-18)

 • Volontärlinjen Global - ett oförglömligt år!

  Volontärlinjen Global - ett oförglömligt år!

 • Under höstterminen håller PeaceWorks en 2-dagarskurs med fokus på projekt och engagemang

  Under höstterminen håller PeaceWorks en 2-dagarskurs med fokus på projekt och engagemang

 • Det blir mycket samtal och diskussioner...

  Det blir mycket samtal och diskussioner...

 • ...och funderingar kring vad man själv står i de stora globala frågorna

  ...och funderingar kring vad man själv står i de stora globala frågorna

 • Fairtradefika bakas, där alla ingredienser är fairtrademärkta produkter

  Fairtradefika bakas, där alla ingredienser är fairtrademärkta produkter

 • Praktikplatser ordnas via Svenska Alliansmissionen samt Peace Works

  Praktikplatser ordnas via Svenska Alliansmissionen samt Peace Works

 • Sydafrika

  Sydafrika

 • Swaziland

  Swaziland

 • Kenya

  Kenya

Volontärlinjen Global pausas under läsår 2017-18. Välkommen att söka till läsår 2018-19

Spännande. Utvecklande. Inspirerande. Roligt. Volontärlinjen Global –  ett år du kommer att minnas länge!

Är du intresserad av internationella frågor?

Vill du fördjupa dig och verkligen prova på? Volontärlinjen Global ger dig möjligheten!
Välj Global, möt andra som delar ditt internationella intresse. Prova att vara volontär i tre månader. Fundera över internationella och rättvisefrågor samtidigt som du får vara kreativ i ditt engagemang. Ett år då du lär många saker om dig själv och om världen!

Vad är Volontärlinjen Global?

En ettårig folkhögskolekurs tillsammans med Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU), Svenska Alliansmissionen (SAM) samt fredsorganisationen PeaceWorks.

En kurs där du väljer mellan 2 olika profiler:

 • Praktiskt volontärarbete och kulturutbyte inom SAM:s missionsprojekt, profilen har kristen inriktning (SAU/SAM)
 • Praktiskt volontärarbete och kulturutbyte inom PeaceWorks projekt, profilen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Kursen är på heltid med tre månaders utlandspraktik under vårterminen.

Under höstterminen tar vi upp en mängd intressanta ämnen samt ger möjlighet till engagemang inom olika projekt, allt i från mindre aktiviteter till projekt över en längre tid.

Under utlandsperioden har du ett studieuppdrag med dig som du planerar tillsammans med din handledare före utresan och som följs upp regelbundet under volontärtiden. Ämnet bestäms individuellt och kan vara litteraturstudier, fältstudier eller intervju uppgifter etc. När du är tillbaka på skolan får du bearbeta och presentera ditt arbete.

CSN-berättigat. Utlandsvistelsen bekostas av den studerande, möjlighet finns att ta ett merkostnadslån för resan. Du måste fylla minst 20 år under höstterminen för att vara berättigad till studiemedel i form av bidrag och lån. Är du under 20 år får du studiemedel samt inackorderingstillägg.

Mål med kursen

 • Skapa möjlighet till fördjupning och engagemang för dig som är intresserad av internationella frågor eller mission.
 • Ge dig inspiration och verktyg för att engagera dig via olika projekt.

Kursens innehåll

Under höstterminen tar vi upp en mängd intressanta ämnen. Vårterminen består av tre månaders volontärarbete och kulturutbyte. Terminen avslutas med uppföljning på Mullsjö folkhögskola.

Gemensamt för båda profiler: t.ex. kulturfrågor, rättvis handel, globalisering, mänskliga rättigheter, biståndspolitik, miljö och hållbar utveckling, min egen utveckling.

Projekt ca 1 dag/vecka: gör verklighet av en idé, hitta utmaningar och lösningar.  Projektet inleds med en 2-dagars kurs hur man startar och driver ett projekt. Kursen hålls av PeaceWorks och går under namnet ”Driv”.

Profilinriktning: ca 1 dag/vecka
Profil 1: Mission och diakoni, bibelkunskap och fördjupade kunskaper om praktiklandet.
Profil 2: Fördjupning i omvärldsanalys och mänskliga rättigheter, fördjupade kunskaper om volontärlandet.

Praktik: 3 månaders volontärarbete och kulturutbyte utomlands. Under och efter denna tid förväntas du förmedla dina erfarenheter i form av t ex en blogg, personporträtt, artiklar, reportage, bilder och muntliga framträdanden.
Följande praktikplatser är i nuläget aktuella inför nästa läsår.
Profil 1: Sydafrika och ytterligare ett alternativ kan tillkomma (klicka på länken för bildspel från volontärperioden våren 2014)
Profil 2: Tanzania


I ansökan anger du vilken profilinriktning du önskar gå. Förutom två rekommendationsbrev ska även ett personligt motivationsbrev skickas in. Frågorna till motivationsbrevet hittar du på sida 3-4 i följande pdf:
Ansökan-MullsjöFhsk-2016-2017
Den 15-16 maj 2017 genomförs intervjuer. Senast tre veckor därefter lämnas antagningsbesked

Tider

Läsår 2017-18:
Hösttermin: 23 aug – 19 dec 2017
Vårtermin: 8 jan – 1 juni 2018

Ansökan

Du söker på  folkhögskolans ansökningsformulär alternativt via webbanmälan. Du är välkommen med din ansökan under hela året.
Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mail till info.mullsjo@folkbildning.net

Intyg

Förutom ett certifikat för kursen ”Driv” lämnas ett kursintyg efter genomfört läsår på Volontärlinjen Global.

För mer information kontakta:
Tell-Inge Leandersson (rektor på Mullsjö folkhögskola) Tel: +46(0)392/374 17, Mobil: +46(0)73/374 17 10, E-post: tell-inge@mullsjofolkhogskola.se