Personlig assistent med teckenspråk, Huskvarna (fulltecknad)

  • Utsikten från Kungsporten över Huskvarna och Vättern

    Utsikten från Kungsporten över Huskvarna och Vättern

Allmän kurs – Personlig assistent med teckenspråk och svenska

Mullsjö folkhögskola har en filial på Kungsporten i Huskvarna med undervisning måndag – fredag. I utbildningen till personlig assistent finns möjligheten att få behörighet i Svenska som andraspråk, grundläggande.

Under kursen tar vi upp ämnen som bemötande, funktionsnedsättningar, sjukdomar/diagnoser, rättigheter och teckenspråk. I kursen ingår det föreläsningar, studiebesök och praktik.

Inträdeskrav

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har läst SFI D eller har goda kunskaper i svenska.

Ämnen

Personlig assistens och äldreomsorg
Vi läser grundläggande kunskaper för att kunna arbeta med personer med funktionsnedsättningar inom funktionshinderomsorgen, exempelvis som personlig assistent, gruppboende, eller inom skolan.
I utbildningen ingår också grundläggande kunskaper i omsorgsarbete med äldre människor, vilket utgör en bra grund för att jobba inom äldrevård på olika sätt.

Svenska
Vi läser svenska på grundnivå och efter avslutad kurs finns det möjlighet att få behörighet i ämnet. Vi tar även upp svenska i vården och viss samhällskunskap.

Teckenspråk
Vi läser teckenspråk för vardagskommunikation och börjar från grunden med handalfabetet.
I ämnet får du lära dig tecken till svenska ord i vardagen. Du får kännedom om hörselnedsättning/dövhet och dövblindhet.
När du läst klart utbildningen finns det möjlighet att få behörighet i, Teckenspråk steg 1.

Praktik
Läsår 1, har möjlighet till praktik två veckor under vårterminen.
Läsår 2, har en praktikdag i veckan med början vecka 46 -14 (med undantag loven).
Praktikplatsen söker du själv, med stöd från skolans resursperson.

Mål med studierna

Kursen är på 1-2 år och målet med studierna är du ska öka dina möjligheter att få arbete och att förbättra din svenska

Intyg

Efter avslutade studier får du ett intyg över vilka ämnen och i vilken omfattning du läst dem och du kan söka arbete som personlig assistent eller inom äldreomsorgen.

Kostnader

Till Mullsjö folkhögskola betalar du under läsåret 2022-23 en serviceavgift på 1200 kr, fördelat på 600 kr/termin. Detta är för olycksfallsförsäkring, kopior mm

Tider

Läsår 2022-23:
Hösttermin: 22 aug – 16 dec 2022
Vårtermin: 9 jan – 2 juni 2023

Ansökan

Sista ansökningsdag: löpande
Du söker via ett ansökningsformulär alternativt via Schoolsoft och är välkommen med din ansökan under hela året.

Antagningsdag: tisdagen den 24 maj 2022 (på Kungsporten)
Vid det tillfället intervjuas alla sökande samt att ett litet test i svenska genomförs. Därefter lämnas besked om du har fått en plats på kursen.

Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se