Ansökningshandlingar

Anmäl dig nu i vårt webbformulär!

Webbansökan

Ladda ner ansökningsblanketter

Skriv ut, fyll i och posta.

Ansokan-MullsjoFhsk-2018-2019

Så hanterar vi dina personuppgifter

Policy_for_personuppgiftsbehandling_MFHS

Kursbeskrivningar

Du hittar kursbeskrivningar för våra olika
utbildningar på vår hemsida.

—————————————————————-

Läs skolans kursbeskrivningar

Allmän linje
Konst & Form – Konstmix
Konst & Form – Bildskolan
Konst & Form – Fotoskolan
Konst & Form – Textilskolan
Konst & Form – Keramikskolan

Småbrukarlinjen

KRIK-linjen

BibelVinter_2018

Välkommen med din ansökan!