Sommarkurser

Fotograf: Dennis Johansson, studerande på Mullsjö folkhögskola

Information gällande sommarkurser 2021

Uppdatering 2021-06-10:
Beslut har tagits om att genomföra sommarkurserna under vecka 31. Om Folkhälsomyndigheten kommer med nya restriktioner kan dock kurser komma att ställas in med kort varsel.
Uppdatering 2021-05-06:
På grund av att smittspridningen fortfarande är så hög i samhället, har beslut tagits om att sommarkurserna under vecka 26 ställs in.

———

Vanligtvis brukar vi under hösten presentera våra sommarkurser både via en liten broschyr samt via hemsidan. I år ser det annorlunda ut.

Alla sommarkurser 2020 ställdes in hos oss. Vi beslutade då att erbjuda alla som hade en kursplats 2020, möjligheten att få behålla sin plats till sommaren 2021. Av den anledningen är några av kurserna redan fulltecknade. Några av kurserna har ett fåtal platser kvar.

Du hittar utbudet av sommarkurser här på hemsidan men ingen kursbroschyr kommer att skickas ut. Det står i kursbeskrivningen vilka av kurserna som är fulltecknade.

  • Du kan enbart göra en giltig kursanmälan via det webbformulär som finns på hemsidan under fliken webbanmälan 2020-21.
  • Du kan fortfarande söka till kurserna som är fulltecknade, men du hamnar per automatik på en reservplats.
  • Besked om du fått en kursplats alt reservplats, får du som senast i januari månad.

Hur situationen kommer att se ut med covid-19 inför sommaren 2021 har vi i nuläget ingen aning om. Vi planerar dock med målsättningen att genomföra våra sommarkurser, däremot med ett något förändrat upplägg. Vi känner att vi måste titta framåt med en positiv tanke och jobba utifrån det. Självklart kommer vi hela tiden ta hänsyn till direktiv och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vår förhoppning är att vi ses i sommar!