Hälsa och livsstil med friluftsliv

Vad gör vi för att hitta kraft i vardagen? I profilen Hälsa och livsstil med friluftsliv utforskar vi vad som ger människor energi. I ämnen som psykologi och sociologi lär vi oss mer om människan och vår plats i världen. Genom motion och vistelser i friluftsriket kring Mullsjö folkhögskola förbättrar vi vårt välmående. Vi tar avstamp i aktuell forskning och hos oss själva. Genom teori och praktik lär vi oss mer om hur vi kan leva ett välmående liv.

Profilen är för dig som vill hitta nya sidor hos dig själv genom ny kunskap och genom att prova nya saker. Personlig utveckling och nyttiga erfarenheter för arbetslivet och livet är vårt fokus.

Efter kursen har du en verktygslåda för ditt eget liv, men även i mötet med andra. Kanske väljer du senare att arbeta inom ett människoorienterat yrke såsom socionom, kurator, fysioterapeut, coach, idrottslärare eller annat, och kan då ha stor nytta av dina lärdomar.

Profilen kräver inga förkunskaper. Den är till för alla som är nyfikna på vägar till ett hälsosamt liv. Kom som du är, lär känna dig själv mer och utvecklas tillsammans.

För att underlätta studierna erbjuder vi:

  • Återkommande personliga samtal
  • Personligt schema
  • Anpassning av undervisningen
  • Stödundervisning
  • Ett brett utbud av ämnen
  • Möjlighet till läs- och skrivträning

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande Svenska som andraspråk grundläggande.

Ämnen

Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap är skolans allmänna ämnen, de flesta av dem läser vi i TEMA-form. Vid kursstart bestämmer vi tillsammans vilka allmänna ämnen och på vilken nivå du bör läsa, det är alltså inget du behöver bestämma när du söker till skolan.
Karaktärsämnen på Hälsa och livsstil med friluftsliv är bl a psykologi, sociologi, motion och hälsa. Utöver det studerar vi andra ämnen relaterade till välmående.
Kurstiden fördelas ungefär lika mellan allmänna ämnen och karaktärsämnen för den profil som du valt.

Mål med studierna

Målet är  att du ska, genom att ha blivit sedd och i mötet med andra, ha getts möjlighet till en personlig utveckling som resulterat i en bättre självkänsla. Dessutom har du möjlighet att få grundläggande behörighet i de ämnen du behöver för att kunna söka till högskolan. Det kan ta olika lång tid, 1-3 år, beroende på hur mycket du läst tidigare och vilka ämnen du där har fått behörighet i.
Mullsjö folkhögskolas lärandemål

Temadagar

Under året har vi några temadagar då vi arbetar med ett speciellt ämnesområde, exempelvis internationella frågor, miljö eller kulturfrågor.

Resor

Under kurstiden genomför vi studieresor. Resorna är en viktig del av undervisningen och vi önskar därför att alla deltar.

Praktik

Vi erbjuder möjlighet till en veckas praktik. Du tar själv initiativ att söka praktik på en arbetsplats du vill lära känna.

Intyg

Efter avslutad kurs får du dels ett intyg med vilka ämnen och i vilken omfattning du läst dem, dels ett intyg med studieomdöme enligt folkhögskolans 7-gradiga skala. Detta ger dig möjlighet att söka till högskolan om du har uppnått grundläggande behörighet. Du har också möjlighet att få särskild behörighet i vissa ämnen. Om du får grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller fått godkända grundskolestudier får du ett intyg på SeQF-nivå. Detta är ett system som kan användas i Europa för att visa vilken nivå ditt intyg gäller på. Du kan läsa mer om lärandemålen för SeQF-intyg här:
Mullsjö folkhögskolas lärandemål
Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyghttps://www.folkhogskola.nu

Kostnader

Vad det kostar att studera på Mullsjö folkhögskola kan du läsa om under fliken: Om folkhögskolan/Kostnader

Tider

Läsår 2022-23:
Hösttermin: 22 aug –16 dec 2022
Vårtermin: 9 jan – 2 juni 2023

Ansökan

Du söker via Schoolsoft eller på folkhögskolans ansökningsformulär. Du är välkommen med din ansökan under hela året. Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se

För att få en tydligare bild av vem du är, vill vi att du skriver ett brev. I brevet berättar du vem du är, vad du gjort tidigare och vad du har för förväntningar på dina studier på Mullsjö folkhögskola.