IT/Webb med foto

IT/Webb med foto

Idag kan man göra det mesta på Internet. Kolla nyheter, ladda ner musik, betala räkningar, chatta med kompisar och boka biobiljetter.

De digitala mötesplatserna är uppbyggda med hjälp av avancerade tekniska system. Men hur fungerar det egentligen? Och hur gör man en webbsida? På IT-profilen ger vi oss ut i cyberrymden. Vi läser digital bildhantering och webbteknik, lär oss skriva kod och arbetar med program som Dreamweaver och Photoshop. Du får även lära dig grunderna i HTML, CSS, PHP, JavaScript och MySQL. För webbserver med PHP och MySQL arbetar vi med virtualisering med hjälp av Oracle VirtualBox. Det är bra om du har viss datorvana, så att du hänger med i kursen.
Första terminen arbetar du med digital bild och internetteknik. Andra terminen jobbar du med ett eget projekt och bygger upp och underhåller en webbplats. Vi går bakom kulisserna och lär oss hur en webbserver fungerar.

För att underlätta studierna erbjuder vi:

  • Återkommande personligt samtal
  • Personligt schema
  • Anpassning av undervisningen
  • Stödundervisning
  • Tid för inläsning
  • Ett brett utbud av ämnen
  • Möjlighet till läs- och skrivträning

Inträdeskrav

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande Svenska som andraspråk grundläggande.

Ämnen

Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap är skolans allmänna ämnen. Vid kursstart bestämmer vi tillsammans vilka allmänna ämnen och på vilken nivå du bör läsa, det är alltså inget du behöver bestämma när du söker till skolan.
IT-Webbprofilens karaktärsämnen är bild/foto, webbdesign och IT-kunskap.
Kurstiden fördelas ungefär lika mellan allmänna ämnen och karaktärsämnen för den utbildning du valt.

Utöver de allmänna ämnen och karaktärsämnen du läser har du möjlighet att välja bland ett antal tillvalsämnen, t ex: psykologi, nybörjarspråk, silversmide, musik, teckenspråk och naturkunskap 2. För att ett tillvalsämne ska kunna genomföras finns en minimigräns för antalet deltagare.

Mål med studierna

Målet med studierna på allmän kurs är att du skall få grundläggande behörighet i de ämnen du behöver för att kunna söka till högskolan. Det kan ta olika lång tid, 1-3 år, beroende på hur mycket du läst tidigare och vilka ämnen du där har fått behörighet i.
Mullsjö folkhögskolas lärandemål

Temadagar

Under året har vi några temadagar då vi arbetar med ett speciellt ämnesområde, exempelvis internationella frågor, miljö eller kulturfrågor.

Resor

Under kurstiden genomför vi studieresor. Resorna är en viktig del av undervisningen och vi önskar därför att alla deltar.

Praktik

Vi erbjuder möjlighet till en veckas praktik. Du tar själv initiativ att söka praktik på en arbetsplats du vill lära känna.

Intyg

Efter avslutad kurs får du dels ett intyg med vilka ämnen och i vilken omfattning du läst dem, dels ett intyg med studieomdöme enligt folkhögskolans 7-gradiga skala. Detta ger dig möjlighet att söka till högskolan om du har uppnått grundläggande behörighet. Du har också möjlighet att få särskild behörighet i vissa ämnen. Om du får grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller fått godkända grundskolestudier får du ett intyg på SeQF-nivå. Detta är ett system som kan användas i Europa för att visa vilken nivå ditt intyg gäller på. Du kan läsa mer om lärandemålen för SeQF-intyg här:
Mullsjö folkhögskolas lärandemål

Kostnader

Vad det kostar att studera på Mullsjö folkhögskola kan du läsa om under fliken: Om folkhögskolan/Studieekonomi

Tider

Läsår 2019-20:
Hösttermin: 21 aug – 17 dec 2019
Vårtermin: 8 jan – 2 juni 2020

Läsår 2020-21:
Hösttermin: 24 aug –18 dec 2020
Vårtermin: 7 jan – 2 juni 2021

Ansökan

Du söker via Schoolsoft eller på folkhögskolans ansökningsformulär. Du är välkommen med din ansökan under hela året. Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se

För att få en tydligare bild av vem du är, vill vi att du skriver ett brev. I brevet berättar du vem du är, vad du gjort tidigare och vad du har för förväntningar på dina studier på Mullsjö folkhögskola.