Allmän kurs

Gymnasienivå

Längd: 1-3 år

Vi erbjuder en stor bredd i ämnen och kurser. Du väljer inriktning efter intresse. Beroende på tidigare studier, kan du erhålla grundläggande och särskild behörighet till vidare studier.

Hälsa och livsstil med friluftsliv

Profilen för dig som vill lära mer om människan och vår plats i världen. Vi utgår från oss själva och aktuell forskning för samtal kring välmående och hälsa. Motionens och naturens betydelse för ett hälsosamt liv är delar av kursen. Du läser också allmänna ämnen såsom svenska, engelska, naturkunskap, matematik, historia, religion och samhällskunskap.

Internationell profil med studieresor

Profilen vill bredda ditt internationella kunnande. Med hjälp av bland annat samhällskunskap, historia, religionskunskap och resor studerar vi internationella relationer. Du läser även allmänna ämnen såsom svenska, engelska, naturkunskap, matematik, historia, religion och samhällskunskap.

Personlig assistent för dig med svenska som andraspråk – läsår 2022-23

För dig med svenska som andraspråk som nu eller i framtiden vill jobba med människor. Profilämnen är vårdsvenska, handikappkunskap, etik, och friskvård. Du läser också allmänna ämnen som svenska, engelska, naturkunskap, matematik, historia, religion och samhällskunskap.

IT/Webb med digitalt foto

Profilen breddar din kunskap i webb, hemsidestillverkning, bild och datateknik. Du arbetar i en modern datamiljö med aktuell programvara och läser även allmänna ämnen såsom svenska, engelska, naturkunskap, matematik, historia, religion och samhällskunskap.

Teckenspråk med dövblindkunskap – läsår 2022-23

Teckenspråk är profilen för dig som vill lära dig teckenspråk från grunden och samtidigt läsa de allmänna ämnena som, svenska engelska, naturkunskap, matematik, historia, religion och samhällskunskap.
Efter detta år kommer du behärska en vardagskommunikation i teckenspråk och få kunskap i syntolkning, ledsagning, dövrealia och dövblindkunskap.

Grundläggande nivå

Grundläggande med IT

På kursen studerar vi det svenska språket på grundläggande nivå. Vi utvecklar svenskan genom att läsa, skriva och samtala om ämnen som intresserar oss. I kursen fördjupar du också dina IT-kunskaper, du lära dig om hur datorn och Windows fungerar. Du läser även samhällskunskap, matematik och engelska.

————————————————————————————————————————————————————–

Vill du komma på besök? Hör då av dig till skolans reception. Vi visar gärna dig/din grupp runt på skolområdet och berättar mer om våra olika utbildningar.

Välkommen att söka våra utbildningar.