Allmän kurs

Gymnasienivå

Längd: 1-3 år

Vi erbjuder en stor bredd i ämnen och kurser. Du väljer inriktning efter intresse. Beroende på tidigare studier, kan du erhålla grundläggande och särskild behörighet till vidare studier.

Livslust med skaparglädje

Profilen ger dig grunderna i flera praktisk-estetiska ämnen framför allt i bild (teckning och målning), keramik och silversmide. Vi tittar närmare på aktuell forskning i vad som främjar en god inre hälsa, såsom kultur, gemenskap och naturupplevelser. På den här profilen får du tid och möjlighet att undersöka vilka kraftkällor som du kan finna i ditt liv. Du läser även allmänna ämnen såsom svenska, engelska, naturkunskap, matematik, historia, religion och samhällskunskap.

Hälsa och livsstil med friluftsliv

Profilen för dig som vill lära mer om människan och vår plats i världen. Vi utgår från oss själva och aktuell forskning för samtal kring välmående och hälsa. Motionens och naturens betydelse för ett hälsosamt liv är delar av kursen. Du läser också allmänna ämnen såsom svenska, engelska, naturkunskap, matematik, historia, religion och samhällskunskap.

Baskurs med hantverk (2019-20)

Kursens speciella profil är silversmide, keramik och samhällskunskap. Du får också bättra på dina kunskaper i svenska, engelska, naturkunskap, matematik, historia, religion och samhällskunskap.

Internationell profil med studieresor

Profilen vill bredda ditt internationella kunnande. Med hjälp av bland annat samhällskunskap, historia, religionskunskap och resor studerar vi internationella relationer. Du läser även allmänna ämnen såsom svenska, engelska, naturkunskap, matematik, historia, religion och samhällskunskap.

Personlig assistent med teckenspråk (2019-20)

För dig som nu eller i framtiden vill jobba med människor. Profilämnen är teckenspråk, handikappkunskap, etik, friskvård, syntolkning och ledsagning. Du läser också allmänna ämnen som svenska, engelska, naturkunskap, matematik, historia, religion och samhällskunskap.

IT/Webb med digitalt foto

Kursen breddar din kunskap i webb, hemsidestillverkning, bild och datateknik. Du arbetar i en modern datamiljö med aktuell programvara och läser även allmänna ämnen såsom svenska, engelska, naturkunskap, matematik, historia, religion och samhällskunskap.

Grundläggande nivå

Grundläggande med IT

På kursen studerar vi det svenska språket på grundläggande nivå. Vi utvecklar svenskan genom att läsa, skriva och samtala om ämnen som intresserar oss. I kursen fördjupar du också dina IT-kunskaper, du lära dig om hur datorn och Windows fungerar. Du läser även samhällskunskap, matematik och engelska.

————————————————————————————————————————————————————–

Vill du komma på besök? Hör då av dig till skolans reception. Vi visar gärna dig/din grupp runt på skolområdet och berättar mer om våra olika utbildningar.

Välkommen att söka våra utbildningar.